2022. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība izsludina konkursu uz Trapenes sākumskolas direktora/-es amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un vadīt iestādes darbību atbilstoši reglamentējošiem normatīviem aktiem;
 • nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu;
 • sagatavot un iesniegt budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus;
 • organizēt un nodrošināt izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • izglītība atbilstoši normatīvajos aktos izglītības iestādes vadītājam noteiktajām prasībām;
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru;
 • vēlama pieredze darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS) un e-klase.lv;
 • zināšanas un izpratne par mūsdienīgiem izglītības attīstības un vadības procesiem un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem;
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadības prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Trapenē, Trapenes skolā;
 • mēnešalgu sākot no 1100 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus.

Dokumentus: CV ar norādēm par atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli, redzējumu/vīziju par Trapenes sākumskolas attīstību uz 1 (vienas) A4 lapas, lūdzu iesniegt elektroniski pa e-pastu: [email protected]  līdz 2022. gada 16.augustam. Tel. informācijai 26118342.

 


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.