2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada sabiedrību aicina uz diskusiju par teritorijas attīstības stratēģiju 2023. – 2027. gadam

Smiltenes novada pašvaldības vietējās lauku partnerības aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pagastu pārvalžu vadītājus, jauniešus un citus interesentus uz tikšanos par jauno teritorijas attīstības Stratēģiju 2023.-2027. gadam, piesaistot ELFLA fonda finansējumu un īstenojot LEADER pasākumus Smiltenes novada teritorijā. 

Tikšanās mērķis ir kopīgi vienoties par jaunās stratēģijas ietvariem un prioritātēm, lai var uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt uzņēmējdarbību laukos. Sapulču laikā būs iespēja iepazīties ar iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem Smiltenes novada teritorijā un kopīgi noteikt svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem.

Tikšanās ar sabiedrību norisināsies:

Partnerība Teritorija Pasākumi Plašāka informācija
“Cēsu rajona lauku partnerība” Raunas un Drustu pagasti 15. martā plkst. 14.00  Amatas apvienības pārvaldē “Ausmas”, (Drabešu pagastā)- fokuss UZŅĒMĒJDARBĪBA.

16. martā plkst. 16.00  Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā.

22.03. Skujenes pagasta Tautas namā – fokuss MĀJRAŽOTĀJI.

03.04. Līgatnes pag. Augšlīgatnes kultūras nams – fokuss TŪRISMS

www.partneriba.lv
“Abulas  lauku partnerība” Smiltene, Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti 14. martā plkst. 15.00 Kalnamuižā 3 (Smiltenes pagasts).

15. martā plkst. 13.00 Brantu bibliotēkā (Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts).

16. martā plkst. 18.00  Bērnu un ģimenes atbalsta centrā (Galdnieku ielā 10b, Smiltenē).

21.martā plkst.18,00 Variņu tautas namā

23.martā plkst. 17,30  Bilskas pagasta pārvaldē.

www.abulas.lv

 

“Alūksnes lauku partnerība” Ape, Trapenes, Apes pagasti

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS SARUNAS

16. martā plkst. 15.00 brīvdienu mājā “Melderi” (Apes pagasts). Pieteikšanās līdz 15.03.2023. pl.12.00

www.aluksnespartneriba.lv
KOPIENAS SARUNAS

21.martā plkst.11:00 Trapenes kultūras namā (Trapenes pagasts).

22.martā plkst. 17:00 Apes tautas namā (Skolas ielā 4, Apē)

https://www.facebook.com/Aluksnespartneriba/
“Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” Grundzāles, Virešu, Gaujienas pagasti Tikšanās ar iedzīvotājiem jau notikušas.

 

www.zgauja.lv

 

Andrejs Nika

Uzņēmējdarbības speciālists