2021. gada 20. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadā sācies spodrības mēnesis

 

Katru gadu, gan pavasarī, gan rudenī, Smiltenes novadā 2021.gadā tiek izsludināts sakoptības jeb spodrības mēnesis, tā ietvaros, laikā no 1.oktobra līdz 31.oktobrim, ugunskurā atļauts sadedzināt tikai koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai. Atgādinām, ka atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lapu dedzināšana ir aizliegta.

Tāpat spodrības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā no iedzīvotāju īpašumiem un uzņēmumu teritorijām tiks izvesti maisi ar sagrābtām lapām un citām zaļo augu daļām (dārza augu laksti, zāle, nezāles). Maisu izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:

  • No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
  • Izvešana jāpiesaka no šā gada 18.oktobra līdz 31.oktobrim zvanot uz SIA “Smiltenes NKUP”  telefona numuru 29161694 darba laikā no plkst. 9.00 – 12.00,
  • Obligāti noziņojamā informācija: mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numurs;
  • Savāktās zaļo augu daļas un lapas liek savos maisos, kuri jānovieto ārpus sētas;
  • Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts augļu, ogu, dārzeņu, zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiks izvesti.
  • Maisu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotās maisu izvešanas dienas – 4.novembrī, 11.novembrī, 16.novembrī, 25.novembrī. Vadoties pēc laikapstākļiem un saņemto pietikumu skaita, lapu izvešanas laiks var tikt pagarināts vai noteiktas papildus izvešanas dienas.

Tāpat informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt par maksu, zvanot uz SIA “Smiltenes NKUP” mob.tālr. 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 – 17.00 vai SIA “ZAAO” tālrunim informācijai 64281250 vai uz mob. 29225862.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, izmantot pašvaldības apmaksāto savākto zaļo augu daļu un lapu maisu izvešanu pilsētas teritorijā un visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot.

 

Informāciju sagatavoja:
Agija Kukaine
Smiltenes novada pašvaldības
Saimnieciskās darbības nodaļas
Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste

 

 

 

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider