2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem

Smiltenes novada Sociālais dienests aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU/-CI darbam ar ģimenēm un bērniem uz pilnu slodzi Smiltenes pilsētā (uz nenoteiktu laiku)

( profesijas kods 2635  03)

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
 • izpratne par sociālā gadījuma vadīšanas principiem;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
 • prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
 • ievērot konfidencialitātes prasības;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • veikt sociālo darbu ar ģimeni ar bērniem, identificēt sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju ģimenēm ar bērniem un jauniešiem /tālāk-Klients/, lemt par nepieciešamo intervenci, vadīt sociālā gadījuma procesu un dokumentēt to;
 • veikt profesionālo darbību Klienta interesēs, respektējot Klienta pašnoteikšanos, ar cieņu, atbildīgi, empātiski, ieinteresēti, nenosodoši, nediskriminējoši un toleranti;
 • sadarbībā ar Klientu identificēt Klienta sociālās problēmas un vajadzības, izstrādāt atbilstošu sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu;
 • informēt Klientu par iespēju saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, sociālo un psiholoģisko jautājumu risināšanā, kurus Klients nespēj atrisināt saviem spēkiem un resursiem;
 • piesaistīt nepieciešamos resursus, lai palīdzētu Klientam risināt radušās sociālās problēmas/grūtības;
 • slēgt vienošanos ar Klientu par sadarbību un veicamajām aktivitātēm konkrētās sociālās problēmas risināšanā;
 • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām;
 • apsekot Klientu dzīvesvietā;
 • sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām Klienta sociālo problēmu risināšanā;
 • veikt preventīvo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku;
 • iespēju strādāt profesionālā speciālistu komandā, zinošus atsaucīgus kolēģus;
 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • stabilu atalgojumu no 1041,00 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas un t.sk. veselības apdrošināšanu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinoša dokumenta, sertifikātu kopijas.

Pieteikšanās termiņš – 2023. gada 10. novembris.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību pamatojošos dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 10. novembrim uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu Smiltenes novada Sociālais dienests, Dārza iela 11,Smiltene, Smiltenes novads LV-4729. Uzziņas pa tālruņa numuru 20203327.