2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada vidusskolēni saņem stipendijas par augstiem rezultātiem mācībās

Otrdien, 25.septembrī Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš pasniedza stipendijas piešķiršanas apliecinājumus 55 Smiltenes novada vidusskolēniem par 2017./2018. mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un sasniegumiem sabiedriskajās aktivitātēs.

Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš, uzrunājot vidusskolēnus, akcentēja, ka Smiltenes vidusskolai šobrīd ir pārmaiņu laiks, skolā norit vērienīgi būvniecības darbi, taču tas viss notiek  labākas nākotnes vārdā, lai mācību procesa nodrošināšanai būtu plašākas tehniskās iespējas. Izpilddirektors apsveica stipendiātus par labiem rezultātiem mācībās un novēlēja neapstāties un tiekties uz vēl augstākiem sasniegumiem: “Jūs esat mūsu nākotne – ne tikai Smiltenes novadam, bet arī visai Latvijai. Mēs sagaidām, kad kāda daļa pēc studijām atgriezīsies Smiltenes novadā jau kā jaunie speciālisti, kuri strādās kādā valsts vai pašvaldības iestādē, privātā uzņēmumā vai uzsāks savu uzņēmējdarbību. Smiltenes novads ir stabils novads, kur viss notiek un attīstās! Lai mums kopā viss izdodas!”

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore vidusskolēniem novēlēja vairāk novērtēt pašus tuvākos un godāt ģimeniskās vērtības: “Es, jums jaunieši, tāpat kā Kārlis Ulmanis,  vēlu tikai vienu – lai jūs katrs augtu par prieku savai ģimenei un par godu Latvijai. Mēs ar jums ļoti lepojamies!”

Pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas kopš 2016.gada, to mērķis ir motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākus individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai mācību priekšmetu apguvē un ārpus izglītību programmās.

Izvērtējot 2017./2018. mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu, esam lepni, ka Smiltenes novada vidusskolēnu mācību gada vērtējumi ir ļoti augstvērtīgi. No 120 Smiltenes novada vidusskolēniem stipendijas saņem 55 jaunieši – no tiem 8 vidusskolēniem vidējais vērtējums mācībās ir vairāk par 9 ballēm, 30 vidusskolēniem mācību gada vidējais vērtējums ir augstāks par 8 ballēm, 17 vidusskolēniem virs 7,5 ballēm.

Atgādinām, ka pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā (septembrī un janvārī), ņemot vērā 1.semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo stipendija lielāka – sākot ar 15 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 7,5 balles (jāpiebilst, ka kopš šī gada ir paaugstināts šis vidējais vērtējums no 7 uz 7,5 ballēm), līdz 40 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk. Vidusskolēni pašvaldības stipendiju saņem katru mēnesi.

Apsveicam un lepojamies ar visiem stipendiātiem!  Lai izdodas sasniegt arvien augstākus izvirzītos mērķus arī turpmāk!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību specialiste