2023. gada 9. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadpētniecības muzejs Mēru muižā ir saņēmis oficiālu Kultūras ministrijas apliecinājumu par otrreizēju akreditāciju uz turpmākajiem pieciem gadiem

Latvijas Kultūras ministrijas atzinums Smiltenes novadpētniecības muzejam

Svarīga un ļoti priecīga ziņa Smiltenes novada kultūras jomas kontekstā –  Smiltenes novadpētniecības muzejs Mēru muižā ir saņēmis oficiālu Kultūras ministrijas apliecinājumu par otrreizēju akreditāciju uz turpmākajiem pieciem gadiem. Oficiālā atzinuma sēde notika 30. martā, bet pašu apliecību muzejs saņēma 20. aprīlī. Pirmreizējo akreditāciju (akreditēta muzeja statusu) muzejs ieguva 2018. gadā. Kultūras ministrijas Muzeju akreditācijas komisija atbilstoši Latvijas valsts Muzeju likuma 9. panta pirmajai daļai izvērtēja muzeja darbību, kurā vienlīdz svarīgi akcentētas trīs muzeja pamatfunkcijas – muzeja krājuma saglabāšana, pētnieciskais darbs un komunikācija – tās ir kā trīs lieli vaļi, uz kuriem balstās muzeja darbība, savukārt, to mijiedarbība nodrošina kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeja darbību. Kultūras ministrijas izsniegtā akreditācijas apliecība nozīmē, ka Smiltenes novadpētniecības muzeja darbība ir kvalitatīva, profesionāla un ilgtspējīga, orientēta uz sabiedrības interesēm un vajadzībām, padarītais un iesāktais ceļš kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, pētniecībā un komunikācijā ir apliecināts, valsts noteikumos balstīts un izpildīts pēc labāko prakšu piemēriem. Tam nācies veltīt gana daudz – gan cilvēciskā darba, gan pēc iespējas tehnoloģiskā nodrošinājuma.

Latvijas Muzeju padome izteica pateicību Smiltenes novadpētniecības muzejam, Kultūras un Tūrisma pārvaldei un Smiltenes novada pašvaldībai par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.

Informāciju sagatavoja Smiltenes novadpētniecības muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Vita Blate