2024. gada 29. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Stājas spēkā aizliegums atrasties uz iekšzemes publisko ūdeņu ledus

2022. gada 30. novembrī izdots Smiltenes novada pašvaldības rīkojums par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā Smiltenes novada Pašvaldības policijas ierosinājumu, mainīgos laika apstākļus, kā arī cilvēku pulcēšanās intensitāti. Šogad pieņemts izņēmums aizliegumu neattiecināt uz zemledus makšķerniekiem, kuri aprīkoti ar noteiktiem drošības līdzekļiem.

Aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus attiecināms uz šādām ūdenstilpēm:

 • Apes pilsētā uz Vaidavas upes pie hokeja laukuma un Druvas dīķa;
 • Bilskas pagastā uz Bilskas ezera un Mēru ūdenskrātuvēm;
 • Blomes pagastā uz Blomes dzirnavezera, Asuāna ezera, Steģu gravas ūdenskrātuves;
 • Brantu pagastā uz Brantu ezera un Strantes ezera;
 • Drustu pagastā uz Krogus, Seisuma, Dūķu, Brengūža, un Draudzesskolas ezeriem un Skolas dīķa;
 • Gaujienas pagastā uz Anniņu dīķa, Zvārtavas ezera un Gaujas upes Gaujienas ciema teritorijā;
 • Grundzāles pagastā  uz Palsas upes Grundzāles ciema teritorijā;
 • Palsmanes pagastā uz Palsas un Rauzas upes Palsmanes ciema teritorijā, Kļavaisas uzstādinājuma;
 • Raunas pagastā uz Skolas, Lauktehnikas, Galdniecības, Dzirnavu dīķiem un Lubūža ezera;
 • Smiltenes pagastā uz Krusta dīķa;
 • Smiltenes pilsētā uz Tepera ezera, Vidusezera, Tiltleju ezera;
 • Trapenes pagastā uz Vidusdīķa, Pasta un Peldu dīķiem, Luksta, Sētas, Garā un Ķīšu ezeriem;
 • Variņu pagastā uz Palsas upes uzstādinājuma.

Aizliegums neattiecās uz zemledus makšķerniekiem, kuri ir aprīkoti ar sekojošiem drošības līdzekļiem:

 • sertificētu drošības kombinezonu paredzētu zemledus makšķerēšanai;
 • apavu radzēm;
 • glābšanās pīķiem (nagiem, radzēm);
 • vergu (ledus biezuma un izturības noteikšanai);
 • glābšanas auklu (virvi, līni).

Rīkojums izdots pamatojoties uz pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15.panta astoto daļu un Smiltenes novada domes 2021.gada 29.decembra lēmumu Nr.436 “Par pilnvarojumu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram noteikt aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus”.

 

Aicinām ikvienu būt atbildīgiem un iespējama pārkāpuma gadījumā informēt Smiltenes novada Pašvaldības policiju!

 

Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste