2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram” īstenošana

Jau šajā vasarā iedzīvotājiem būs iespēja atpūsties jaunizveidotajā Lizdoles ezera pludmalē. Projekta ietvaros paredzēts izveidot brīvu piekļuvi ezeram, peldētavu, uzstādīt tajā labiekārtojuma elementus un izveidot šķembotu laukumu pludmales uzturēšanas darbu nodrošināšanai.

Teritorijas labiekārtošanas darbi uzsākti 2019.gada decembrī. Līdz šim brīdim veikta trases nospraušana, teritorijas attīrīšana no dūņām, niedrēm, augu zemes un apauguma noņemšana. Veikta krasta zonas, nogāžu, terašu būve. Uzsākta ar saistvielām nesaistīto konstruktīvo kārtu būve. Būvdarbus plānots pabeigt 2020.gada maijā.

Projekta mērķis ir veicināt publisko ūdeņu pieejamību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu publisko ūdeņu izmantošanas iespēju visām interešu grupām Smiltenes novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.     

Projekts tiek realizēts pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 56795,94 EUR, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 41901,00 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 14894,94 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada 31.maijam.

Vairāk informācijas par Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.lvafa.gov.lv/ .

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja Ira Punkstiņa