2023. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākta projekta “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” īstenošana

Smiltenes novada pašvaldība uzsākusi Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam 3. projektu konkursa projekta  “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” (ZE RUNRARO), Nr. LVIII-057, īstenošanu.

Projekts tiek īstenots partnerībā ar Bauskas novada pašvaldību un Zemgales plānošanas reģionu. Projektā paredzēts stiprināt jau iepriekš īstenotā Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ainava kā resurss” (RUNRARO) rezultātus un aktivitātes: veicināt tūrisma objektu (Mežotnes pilskalna un baznīcas, Raunas viduslaiku pils) atpazīstamību. Projekta partneriem savstarpēji sadarbojoties, tiks uzlabota Smiltenes un Bauskas novada pašvaldību pievilcība kultūras tūrisma jomā, tādējādi stimulējot aktīvu un efektīvāku esošo resursu izmantošanu, kultūras un vēsturisko mantojumu, vietējo sabiedrību un uzņēmējdarbību. Tiks attīstīts ilgtspējīgs tūrisma piedāvājums.

Projekta aktivitātes paredz aprīkojuma iegādi Raunas viduslaiku pilij (videonovērošanas kameras, digitālā atslēga, tūrisma plūsmas skaitītājs, LED prožektori, mobilā skatuve, āra projektors) un Mežotnes baznīcai, jaunu tūrisma produktu izveidi: digitālo ekspozīciju Mežotnes baznīcā un arheoloģisko senlietu izstādes izveidi Raunas pils tornī, 2 jaunu kultūras tūrisma pasākumu organizēšanu Mežotnes baznīcā un Raunas pilsdrupās, publikācijas par Mežotnes baznīcu un pilskalnu un Raunas pili žurnālos, kā arī apmācības par interaktīvo ekspozīciju izveidi un pieredzes apmaiņas brauciens tūrisma jomu un par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu atbildīgajiem speciālistiem.

Kopējās projekta izmaksas ir 130 227,05 EUR, no tām 90% Programmas finansējums jeb 117 204,35 EUR. Smiltenes novada pašvaldības kā projekta partnera budžets ir 40 700,00 EUR, no tā 90% jeb 36 630,00 ir Programmas finansējums un 10% jeb 4070,00 EUR ir Smiltenes pašvaldības līdzfinansējums. Projekta ilgums: līdz 2023. gada 15. novembri (7 mēneši).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 

Ieva Plētiena

Projekta vadītāja

tel. 28728377

e-pasts: [email protected]