2024. gada 17. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākti būvdarbi projektā “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Uzsākti būvdarbi projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III. kārta” ietvaros. Pašlaik pārbūves darbi ir uzsākti objektā “Žubes – Kaikas”, būvdarbus veic SIA “8CBR” un objektā “Rūpnieki – Palejas”, būvdarbus veic SIA “RUBATE”. Šī gada maijā darbus plānots uzsākt arī objektā “Mežsargi – Abula pļavas”, kur būvdarbus veiks SIA “Ķikuti 99”. Darbus objektā “Sijāri – Bērzkalni” plānots uzsākt pēc tilta pār Vizlu pārbūves darbu pabeigšanas, darbus veiks SIA “RUBATE”.

Projekta rezultātā ir paredzēts rekonstruēt pašvaldības autoceļus: “Mežsargi – Abula pļavas” (Blomes pag.) 1,75 km, “Sijāri – Bērzkalni” (Grundzāles pag.) 1,26 km, “Rūpnieki – Palejas” (Palsmanes pag.) 3,42 km, “Žubes – Kaikas” (Smiltenes pag.) 2,32 km.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta” kopējās plānotās izmaksas ir 969 095,73 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 495 078,43 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada 25.oktobrim.

 

Z.Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja