2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Vēl dažas dienas vispārējo pakalpojumu sniedzēji var pieteikties semināram par darbu ar bērniem ārpusģimenes aprūpē

Vispārējo pakalpojumu sniedzēji Vidzemē līdz nedēļas beigām vēl var pieteikties dalībai tiešsaistes seminārā par viņu lomu darbā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, ko 17. augustā organizē Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Labklājības ministriju un Profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze”.  

Seminārs organizēts, lai pārspriestu sabiedrībā pastāvošos aizspriedumus, kā arī problēmas un iespējamos risinājumus situācijās saistītās ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, īpaši izceļot dažādo pakalpojumu sniedzēju nozīmi deinstitucionalizācijas procesā kopumā. Tas paredzēts gan pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu darbiniekiem, interešu izglītības speciālistiem, bērnu un jaunieši centru pārstāvjiem, gan policistiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem, kas darbojas vispārējo pakalpojumu jomā (mērķauditorija nav veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri).

Apmācībās paredzēts runāt par sabiedrībā valdošajiem aizspriedumiem par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, kā arī par audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju statusu un būtiskākajiem izaicinājumiem, ar ko tie saskaras. Tāpat tiks uzsvērtas starpinstitūciju sadarbības iespējas un to speciālistu loma, kuru iesaiste problēmsituāciju risināšanā ir īpaši nozīmīga atbalsta sniegšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Papildus tiks iezīmēts deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas progress Vidzemē.

Semināra norises laiks: 2021. gada 17. augusts no plkst. 10:00 – 17:00 tiešsaistes platformā Zoom.

Reģistrēšanās līdz 13. augustam, aizpildot pieteikumu: https://forms.gle/gjXiHA6ptJSRxH6P7. Dalībnieku skaits ir ierobežots! Apstiprinātie dalībnieki saņems detalizētu pasākuma programmu un saiti uz semināru.

Papildu informācija: Ina Miķelsone, “Vidzeme iekļauj” vadītāja, tālr.: 29289487, [email protected].

Apmācības organizētas Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Tās vadīs Profesionālo audžuģimeņu apvienības “Terēze” vadītāja Ārija Martukāne.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa

Vidzemes plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste