2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Raunas pagasta kultūra

 

Raunas pagasta kultūras pasākumi ziemas mēnešos norisinās pagasta aktu zālē, vasaras mēnešos Raunas pilsdrupu estrādē, Tanīsa kalnā, arī pagasta centrā – bērnu laukumā vai Raunas bibliotēkas pagalmā. Raunas pagasta kultūras pasākumi tiek veidoti daudzveidīgi un kvalitatīvi. Tiek veidota labvēlīga vide jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Raunas pagasta kultūras centra telpas izmanto Raunas amatiermākslas kolektīvi mēģinājumiem un Raunas pamatskola  pasākumiem.

Raunas Kultūras centra vadītāja

Linda Vecgaile

Mob.tālr: 26590507, 64119904

e-pasts: [email protected]

Raunas pagasta kultūras pasākumu norišu vietas

Raunas Kultūras centrs

Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Dīķa iela 6

Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai

        

 

Raunas pagasta brīvdabas estrāde

Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Pilsdrupu teritorijā

 

Tanīsa kalns

Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Cēsu iela 8

 

Raunas pagasta bērnu laukums

Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Vidzemes iela 2

Raunas pagasta bibliotēkas un muzeja pagalms

Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rauna, Rīgas iela 2

 

Raunas pagasta, Rozes ciema, Rozes k/n

Smiltenes novads, Raunas pagasts, Rozes

Zāle pieejama nomā privāto pasākumu rīkošanai

Tradicionālie pasākumi  

Tradicionālie kultūras pasākumi: Festivāls ,,Rodam Raunas novadā“ kādā no vasaras mēnešiem, ,,Viduslaiku diena“, ,,Muzeju nakts“ – maija mēneša trešajā sestdienā, Raunas vārda dienas svinības – augusta mēneša trešajā sestdienā.

Amatiermākslas kolektīvi

Raunas pagastā darbojas četri amatiermākslas kolektīvi – Raunas jauktais koris ,,Rauna“, jauniešu deju kolektīvs ,,Trejdeviņi“, dāmu deju kolektīvs ,,Kņopienes.lv“, Raunas pagasta audēju kopa “Drellis”

Amatiermākslas kolektīvi iesaistās vietējās, reģionālās un valsts kultūras norisēs

 

Jauktais koris” Rauna”

Diriģentes Sarma Bērziņa un Dace Ābrama

Laika ratam griežoties un turpinot tik sen aizsāktās kora dziedāšanas tradīcijas Raunā, mēs izdziedam arvien jaunas dziesmas! Dziesma uz brīdi paceļ spārnos, liek piemirst ikdienas steigu, satraukumu! Mēs dziedam dažādu komponistu darbus, priekšroku dodot jauniem skaņdarbiem! Korī dzied dažādu profesiju pārstāvji un mūs visus vieno mīlestība uz dziesmu! Jauktais koris „Rauna” labprāt piedalās sava novada rīkotajos pasākumos, Latvijā organizētos koru koncertos! Neaizmirstami mirkļi pavadīti dziedot Mežaparka estrādē!

Ja arī Tev sirdī ir vēlme dziedāt, tad atceries, mēs Tevi gaidām!

Mēģinājumi: ceturtdienās plkst. 19.00 Raunas kultūras centrā, Dīķa iela 6. Diriģente Sarma Bērziņa – 29139409, [email protected] Dace- 22481550, [email protected]

 

TDK “Trejdeviņi”

Vadītāja Madara Podniece

Mob.tālr. 26460795, [email protected]

 

Raunas jauniešu deju kopa “Trejdeviņi” ir aktīvāko, foršāko un arī draudzīgāko jauniešu kolektīvs. Mēs kolektīvā esam dažāda vecuma jaunieši no 16 līdz 30 gadiem. Protams, mēs gaidām arī jaunus dejot gribētājus, kas vēlas pievienoties mūsu atraktīvajai deju kopai.

Mēs katras brīvdienas satiekamies Raunas kultūras centrā, Dīķa ielā 6, lai kārtīgi pastrādātu, darot to, kas mums vislabāk patīk, dejojot.  Mēģinājumi norisinās otrdienās un piektdienās pl. 19.00

 

Deju kopa “Kņopienes.lv”


Vadītāja Madara Podniece

Mob.tālr. 26460795, [email protected]

 

2013.gada februārī uz pirmo mēģinājumu sanāca dāmu deju kopa ,,Kņopienes.lv. Kopā apvienojušās dāmas, kas vēlās dejot un kustēties. Pavisam ir 16 Kņopienes,katra ar savu odziņu un rozīnīti. Dejojam savam priekam un arī priecējam skatītājus-mūsu atbalstītājus. Esam pabijušas kaimiņnovados, Vidzemes koncertzālē, uz skatuves Ķīpsalas hallē, arī brāļiem Igauņiem parādījām ko protam. Protams atbalstam un piedalāmies mūsu Raunas pagasta pasākumos. No neveikliem soļiem līdz skaistai,raitai dejai !

Gaidām mūsu pulkā jaunas, dejot alkstošas dāmas. Mēģinājumi notiek otrdienās pl. 18.00 Raunas kultūras centrā


Raunas audēju kopa “Drellis”

Vadītāja Rudīte Platā

Mob.tālr. 29277843

E-psats: [email protected]

 

Raunas audēji jau senā pagātnē ir bijuši slaveni ar savām aušanas tradīcijām. No sendienām ir saglabājusies ar roku rakstīta Raunas aušanas grāmata . Tajā ir dažādi audumu raksti, nītījumi. Mūsu aušanas pulciņa šodienas sastāvs ir gadiem mainījies. Īstie pulciņa aušanas sākumi varētu būt 1975. gads. Nodarbības vadīja un organizēja Anita Bērziņa. Sākumā pati aušana arī notika pie kādas pieredzējušas audējas mājās, kur bija stelles un pati saimniece dalījās ar padomu un savu pieredzi aušanā. Padomus sniedza Ella Platace, Velta Karitone, bet līdzi aušanas darbos strādāja pieredzējušas amata meistares – Zenta Silāja un Elza Grundule, kurām arī mātes bija audējas.

 

No 1980.- 1988.gadam par aušanas skolotāju bija TDM Vija Vētra no Cēsīm. Aušanas telpas bija dažādās Raunas kultūras nama telpās , Rīgas ielā 1. Bija pašām jānes malka un jākurina, sala rokas un darbs neveicās, kamēr iesila telpa, tikai tad varēja sākt aust. Tur bija 2 stelles- 1 metri platas, tad varēja aust dvieļus un sedziņas. Audām arī mājās, ejot viena pie otras. Platās 2 m sviru stelles bija Zentas Silājas mājās un 1,5 m platās bija pie Līvijas Turciņas, kur viņu aprūpētās telpās un siltumā audām platos audumus: segas, pārklājus, aizkarus, galdautus. Arī pie Ausmas Skultes, Ausmas Jermacānes, Anitas Bērziņas, Elzas Grundules, Veltas Karitones stellēm audām dvieļus, sedziņas, grīdceliņus, spilvendrānas, salvetes, šalles, villaines. Pārsvarā audām ar linu un vilnu kokvilnas velkos dažādās tehnikās. Raunas kultūras namā strādāja Erna Pētersone un Spodris Melecis, bieži izlika mūsu rokdarbu izstādes. Notika skaists pašdarbnieku pasākums, piedalījās visi Raunas kultūras nama pulciņu dalībnieki un audējas tika ierakstītas kultūras nama goda grāmatā.

Pēc vadītājas Vijas Vētras aiziešanas aizsaulē, 1991. gadā mūsu darbību atkal vadīja Anita Bērziņa, kā zinošākā audēja. No 1999.gada mums Raunas pagasta padome nopirka 2 m platās stelles, jo nomira Zenta Silāja un mantiniekiem tās nebija nepieciešamas, bet mums tās ļoti noderēja. Tad arī pagasts ierādīja plašas , saulainas telpas Raunā, Dīķa ielā 6, virs ambulances.

 

Raunas pagasta bibliotēkas vadītāja Vija Vaišļa rakstīja projektus Valsts Kultūrkapitāla fondam ”Mācies aust!”, ”Mācies aust 2!” un 2003. un 2004.gadā guva atbalstu un tā 2 gadus Rudīte Platā vadīja aušanas apmācības kursus. Apguvām jaunas aušanas tehnikas. Rudīte uzdāvināja mazās šaurās stelles, kur aužam šalles. Vēl no audējas Rasmas Šļūkas radiem ieguvām jostu aužamās stelles. Mūsu darbi ir bijuši izstādīti Rīgā visās Dziesmu svētku izstādēs, Maskavā 1978., Kazatinā 1987. gadā. Katru gadu pagasta bibliotēkā veidojam Ziemassvētku un Lieldienu izstādes. Audēju kolektīvs ir mainīgs; vecākās paaudzes nomaina jaunākas. Daudz ir bijušo audēju, kas ir apguvušas aušanas prasmes, bet dažādu iemeslu dēļ vairs nav tik aktīvas regulāri apmeklēt nodarbības. Esam piedalījušās 2011.gadā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” un saņēmām atbalstu tautisko brunču un villaiņu gatavošanai. Tā tika izausti visām audējām , katrai sava dzimtā novada brunči un lielie lakati. Piedalāmies pagasta rīkotajos svētkos, demonstrējam aušanas prasmes jostu un grīdceliņu aušanā, iesaistam jaunus interesentus, kas vēlas apgūt šo seno rokdarbu prasmi. Strādājam tikai ziemas sezonā – no oktobra līdz maijam. Braucam skatīties citas izstādes, draudzīgas saites ar citiem aušanas pulciņiem – Saulkrastu, Rencēnu, Līgatnes audējām.

Gaidām jaunus dalībniekus!

Šodien Raunas audēju kopa mīt skaistā ēkā Raunas sirdī, Rīgas ielas 2 otrajā stāvā!

 

“Rodam Raunā”

Festivāla uzdevums ir popularizēt vietējo pašdarbnieku un skolēnu veikumu, mijiedarbībā ar mākslas aktivitātēm, vēstures izpēti atbilstoši konkrētā gada tematikai, kā arī īpaši atlasītu viesmākslinieku programmu. Festivāls norit divas dienas.

Festivāla skaļo dienu iesāk gadatirgus, kurā tiek tirgots viss, kas saistīts ar konkrētā gada izvēlēto un izcelto produktu, kā arī iepriekšējo gadu festivālu izvēlētajiem produktiem; tirgus teritorijā notiek aktuālās produkcijas izcelsmi, noietu, atpazīstamību veicinošas aktivitātes; pašdarbnieku un skolēnu priekšnesumi, kas dod iespēju novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīties ar vietējo iedzīvotāju aktīvā un atraktīvā brīvā laika pavadīšanā sasniegtajiem rezultātiem. Tirgošanās ir brīvprātīgs process, lai gan aicināti tiek visi, ļoti bieži tirgotāji tomēr izvērtē un paši izvēlas vietu, uz kurieni doties, tādēļ nav iespējams prognozēt tirgus apjomu un piedāvātās produkcijas daudzveidību.

Festivāla izskaņā baudāms Skaļais koncerts ar darba grupās īpaši izvēlētu mākslinieku piedalīšanos un nakts balli.

 

Viduslaiku diena Ronnenburgā

Katru gadu, trešā maija sestdiena Raunā ik gadu tiek dēvēta par Ronnenburgas dienu. Dienu, kad Raunā iedegas viduslaiku noskaņa, tā aizved tur, kur mūsdienu cilvēkam nav iespējas būt, tā parāda to, ko var redzēt tikai un vienīgi Raunas novadā, tā ļauj sajust to, ko ikvienam tīk just.

Pasākums ar divām daļām. Pirmā dienas daļa ar dažādām viduslaiku aktivitātēm, otrā daļa – muzeju nakts programma. Šajā dienā ko sev interesējošu atradīs ikviens.

Tas ko atradīsi šajā pasākumā, liks Tev, Taviem draugiem un radiem vēlēties atgriezties Raunas novadā atkal un atkal.

Dienas programmā tiek aptvertas tādas lietas, kā: tirgus, ēdiens, viduslaiku aktivitātes, dziesmas un dejas.