2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Civilās aizsardzības plāns

Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības (turpmāk tekstā – CA) plāns izstrādāts saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu, Ministru kabineta 2017. gada 10. novembra noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” un atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. septembra Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” prasībām. 

Civilās aizsardzības plāna mērķis ir apzināt iespējamos apdraudējumus Smiltenes novadā, plānot un realizēt preventīvos, gatavības, reaģēšanas un neatliekamos seku likvidēšanas pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus riska zonā esošajiem iedzīvotājiem iespējamo kaitējumu īpašumam un videi.

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar citām institūcijām izstrādā VALSTS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNU.