2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Valsts un pašvaldības atbalsts energoresursu cenu pieauguma apstākļos

Sākot ar 1. oktobri, Smiltenes novada pašvaldība uzsāks pieņemt iesniegumus apkures izdevumu atbalstam no administratīvajā teritorijā esošajām mājsaimniecībām. Uz apkures izdevumu daļēju kompensāciju var pretendēt mājsaimniecības, kurās apkurei tiek izmantota elektroenerģija, koksnes granulas, koksnes briketes un malka. 


Ja vienā adresē ir vairākas mājsaimniecības, gadījumos, kad adrese nav sadalīta vairākos dzīvokļos, bet reāli telpu grupas ir, kā arī privātīpašums, kuru dalītās daļās apsaimnieko vairākas mājsaimniecības (kopīpašnieki) – personas var pieteikties atbalstam. Šādus iesniegumus var iesniegt tikai klātienē un tiem jāpievieno dokumenti, kas apliecina mājsaimniecību nošķirtību (līgumi par pakalpojuma pieslēgumu, piemēram, elektrību, rēķini par komunālajiem maksājumiem, īres līgumi).

Zemesgrāmata viena pati kā nošķirtību apliecinošs dokuments nav pietiekams.  


 

Header text

Kompensācija elektroenerģijai

Kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh un elektroenerģijas cena ir virs 0,160 EUR/kWh. Atbalstu piemēro tam patēriņam, kas pārsniedz 500 kWh, bet nepārsniedzot 2000 kWh. Kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet kompensācijas elektroenerģijas cena nepārsniedz 0,100 EUR/kWh.Iesniegumi pašvaldībā no 1. novembra (jāiesniedz rēķins par oktobri) līdz 2023. gada 31. maijam (2023. gada aprīļa rēķiniem).

Kompensācija koksnes granulām un briketēm

Kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru izmaksas pārsniedz 300 EUR/tonnu. Kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā, bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnu apmērā. Attiecināms uz koksnes granulu/brikešu iegādi no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Uz vienu mājokli/dzīvokli atbalsta slieksnis – 10 tonnas.

Kompensācija malkai

Kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru izmaksas pārsniedz 40 EUR/berkubikmetrā. Kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no izmaksām virs šīs cenas, bet ne vairāk kā 15 EUR/berkubikmetrā apmērā. Uz vienu mājsaimniecību paredzēts maksimālais patēriņa apjoms 35 berkubikmetri. Attiecināms uz iegādi no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Kā saņemt atbalstu?

Lai saņemtu atbalstu apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esoša mājsaimniecība līdz pat 2023.gada aprīļa beigām varēs iesniegt pieprasījumu valsts atbalstam.

Iesniegumu (viens vai vairāki iesniegumi visā atbalsta periodā, bet ievērojot limitus atbalstam) sākot ar 2022. gada 1. oktobri iesniedz mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī pēc savas izvēles vienā no šādiem veidiem:

 • Elektroniski – e-pakalpojuma portālā epakalpojumi.lv;
 • Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības Vienotajos klientu apkalpošanas centros:
 • Klientu apkalpošanas centrs Smiltenē (e-pasts: [email protected]. vai tālruņa numuri 64707588 vai 20022348);
 • Klientu apkalpošanas centrs Apē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64307220 vai 26180350);
 • Klientu apkalpošanas centrs Raunā (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64107343 vai 29468871).
 • Klientu apkalpošanas centrs Drustos (e-pasts: [email protected]; [email protected] vai tālruņa numuri 64129776 vai 26690882).
 • Klientu apkalpošanas centrs Variņos (e-pasts: [email protected]; [email protected] vai tālruņa numuri 64722368 vai 29462570).
 • Klientu apkalpošanas centrs Gaujienā (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64381603 vai 25425155).
 • Smiltenes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs;
 • Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Smiltenes novada pašvaldības bibliotēkās iedzīvotājiem būs iespēja saņemt palīdzību iesnieguma sagatavošanā un iesniegšanā caur pašvaldības e-pakalpojumu vietni – www.epakalpojumi.lv.

Izņēmuma gadījumos būs pieejama un aizpildāma drukātas formas iesnieguma veidlapa, ja iesniedzējam nav pieejami identifikācijas rīki e-dokumentu noformēšanai.

Gadījumā, ja malka iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam (iesniedzēja pašapliecinājums) un iesniedzējs nav saglabājis pirkuma čeku par malkas iegādi, iesniegumi pašvaldībā tiks pieņemti līdz 2022.gada 30. novembrim, šajā gadījumā iesniedzējam ir tiesības saņemt valsts atbalstu 60 EUR apmērā. Ja persona iesniedz iesniegumu gan par malkas iegādi ar maksājuma dokumentiem, gan bez maksājuma dokumentiem, tad atbalsta apjomu aprēķina kā starpību starp 60 EUR un atbilstoši maksājumu apliecinošiem dokumentiem aprēķinātajam atbalstam.  Atbalstu ar maksājumu apliecinošiem dokumentiem sāk piešķirt, kad tā apmērs sāk pārsniegt 60 EUR. (Datu sistēmā tiek uzkrāta info par iepriekš piešķirto apjomu).

Smiltenes novada Sociālais dienests turpina nodrošināt pabalstu izmaksu un klientu apkalpošanu iedzīvotājiem ar maznodrošinātas un trūcīgas personas statusu, atkārtoti iesniegumi pašvaldībai par apkures izdevumu kompensēšanu nav jāiesniedz

Kādi dokumenti jāiesniedz?

 • Iesniegums, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai. Ja pārskaitījums veicams uz citas personas norēķinu kontu – šīs personas vārds, uzvārds, personas kods un norēķinu konta numurs (iesniegums tiks ģenerēts datorā uz vietas pašvaldībā, izņēmuma gadījumā tos varēs iesniegt papīra veidlapu formā);
 • Pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli;
 • Pašapliecinājums par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 EUR atbalstu;
 • Rēķins un maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim;
 • Rēķins un maksājumu apliecinošs dokuments par elektroenerģiju, ja atbalsta pieprasījums tiek iesniegts par mājokli, kuru apkurina, izmantojot elektroenerģiju;
 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības (īres līgums) apliecinošs dokuments (uzrādīt oriģinālu).

Pašvaldība par atbalsta piešķiršanu pieņem lēmumu 30 darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu tā izskatīšanai nepieciešamo pievienoto dokumentu saņemšanas.


 

Atbalsts tiek sniegts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajā kārtībā.

Plašāka informācija par valsts atbalstu 2022./2023. gada apkures sezonā pieejama ŠEIT