2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

2020.gads Smiltenes novadā

Lai gan 2020.gads vairumam cilvēku paliks atmiņā ar Covid-19 vīrusa izplatību pasaulē un ar dažādiem ierobežojumiem it visās jomās, Smiltenes novadā gads ir bijis ar daudz un dažādiem notikumiem bagāts – Smiltenes simtgades atzīmēšana, dažādu projektu īstenošana, teritoriālā reforma, Covid-19 ierobežojumi, attālinātais mācību process un darbs, atcelti pasākumi, meklētas jaunas formas, kā tradīciju pasākumus un apbalvojumu pasniegšanu organizēt.  Piedāvājam apkopojumu par nozīmīgākajiem Smiltenes novada pašvaldības notikumiem 2020.gadā – šie ir tikai neliela daļa, taču tie iezīmē svarīgākos paveiktos darbus un novada attīstības virzienus. 

JANVĀRIS

 • Ar 2020.gada 1.janvāri pēc reorganizācijas darbu uzsāka Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde. Optimizējot esošo infrastruktūru un pārvaldes funkcijas, jaunā iestāde ir izveidojusi četras struktūrvienības: Smiltenes novada Kultūras centru, Smiltenes novada Sporta centru, Smiltenes novada Bibliotēku un Smiltenes novada Tūrisma un informācijas centru.
 • Smiltenes pilsēta uzsāk atzīmēt 100. gadadienu kopš pilsētai ir piešķirtas tiesības – Smiltenei pilsētas tiesības piešķirtas 1920.gada 2.janvārī, kad Ministru kabinets pieņēma lēmumu par noteikumu pieņemšanu par pilsētas tiesību piešķiršanu Rūjienas, Smiltenes un Alūksnes miestiem un noteikumus ieviest pārvaldes ceļā („Valdības Vēstnesis”, Nr.3, 04.01.1920.)
 • 2020.gada janvārī parakstīta vienošanās par projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” īstenošanu, kura mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā – daudzfunkcionālo pakalpojumu centru Dakteru ielā 14A un grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem Dakteru ielā 14B.
 • Noslēdzās projekta „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I. kārta” īstenošana, kura rezultātā veikta Smiltenes pilsētas Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve, kā arī jaunas rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8.
 • Notika tradicionālais pasākums “Smiltenes novada Gada balva Sportā” – par 2019.gada Smiltenes novada labākajiem sportistiem tika nominēti šķēpmetēja Līna Mūze un basketbolists Rainers Hermanovskis.
 • Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēles valsts konkursā godalgotas vietas iegūst Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi.

FEBRUĀRIS

 • Tepera ezerā norisinājās līdz šim nebijis pasākums: ziemas peldēšanas sacensības “Tepera ezera ronis”.
 • Noslēdzies projekts „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II. kārta”. Projekta rezultātā ir rekonstruēti 7 pašvaldības autoceļi vai to posmi 11,14 km kopgarumā.
 • Palsmanē notika Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes un Zviedrijas latviešu organizēts literārs pasākums un prezentēta jauna grāmata „Samīļo savu valodiņu”, kurā iekļauti Smiltenes novada bērnu rakstīti un ilustrēti dzejoļi.
 • Ekspluatācijā nodota projekta „Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros Dakteru ielā 27 uzbūvēta Smiltenes vidusskolas internāta ēka.
 • Smiltenes novada Izglītības pārvalde uzsāk jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu.
 • Smiltenes vidusskolas Aerobikas festivālam – 20 gadu jubileja.
 • Smiltenes vidusskolas ķīmijas skolotājs Jānis Celmiņš saņēma augstu Latvijas Zinātņu akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes novērtējumu – prestižo Emīlijas Gudrinieces balvu.
 • Notiek Vidzemes skolu sacensības “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”, laureātu vidū Bilskas un Variņu pamatskola.
 • Jaunizbūvētajā slēpošanas trasē pie Tepera ezera sākta distanču slēpošana.

MARTS

 • Ņemot vērā, ka Pasaules Veselības organizācija 11.martā paziņoja, ka koronavīrusa slimības Covid-19 izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus, Latvijas valdība 12.martā pirmo reizi pieņēma lēmumu valstī izsludināt ārkārtas stāvokli, kā rezultātā tiek uzsāktas attālinātas mācības izglītības iestādēs, tiek atcelti publiskie pasākumi, pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē un noteikti citi pulcēšanās ierobežojumi, tiek lemts par atbalsta pasākumiem – NĪN nodokļu atvieglojumi, nomas maksas atbalsts, tirgotāji uzsāk piegādes mājā pakalpojuma nodrošināšanu.
 • Biedrība „GaisMa Tunelī” realizē projektu „Kāpšanas sienas ierīkošana Blomes pamatskolā”. Projekta ietvaros tika izbūvēta traversa kāpšanas siena, kuras augstums ir 2,5 m un platums 9,5 m – kopējais sienas kāpšanas laukums ir 23 m2.
 • “Zelta ābeles” mūža balva tiek pasniegta ilggadējai Smiltenes grāmatnīcas darbiniecei un vadītājai Aijai Reņģei.

APRĪLIS

 • Lai atbalstītu Smiltenes novada ģimenes ārkārtējās situācijas laikā, Smiltenes novada dome un tās izglītības iestādes veica brīvpusdienu piegādes uz mājām 1. – 9. klašu izglītojamiem attālināto mācību laikā.
 • Gatavošanās Smiltenes pilsētas simtgades svētkiem uz laiku pārtraukta, meklējot alternatīvus risinājumus, lai Smiltenes simtgadi nosvinētu – citādāk, saudzīgāk pret esošiem notikumiem un ekonomisko stāvokli.
 • Tiek uzsākta projekta „Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta” īstenošana, Dārza ielas posma pārbūve 0,570 km garumā no Dakteru ielas līdz Atmodas ielai.
 • SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” uzsāk projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.
 • Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus tiek atcelts pavasara Gadatirgus; Lielās talkas aktivitātēs cilvēki tiek aicināti talkot individuāli savās mājsaimniecībās.
 • Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, OK Azimuts izveido orientēšanās poligonu Niedrāja ezera apkārtnē individuālajiem orientēšanās treniņiem un pastaigām.

MAIJS

 • Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, pirmo reizi visu gadu laikā tiek atceltas maija “Top! ielu stafetes” – sagatavots vēsturisks video apskats par visiem iepriekšējiem sacensību norises gadiem.
 • Blomes centrā pie Tautas nama noslēdzas skvēra labiekārtošanas darbi.
 • Noslēdzās ielu apgaismojuma izbūve Cēsu, Jasmīnu un Ceriņu ielās, Blomes pagastā. Projekta ietvaros ir uzstādīti 23 jauni apgaismojama balsti un gaismekļi.
 • Pēc ilgiem meklējumiem, Palsmanes pagastā savu darbību uzsāk ģimenes ārstes Ditas Pīlātes prakse, dodot iespēju  iedzīvotājiem no Palsmanes pagasta, Grundzāles, Variņu un Bilskas pagastu iedzīvotājiem saņemt ģimenes ārsta pakalpojumu tuvāk savai dzīvesvietai.
 • Smiltenes novada Muzejs uzsāk teiku, nostāstu un leģendu apkopošanu par Smiltenes pilsētu un tās tuvāko apkārtni, kuras ir stāstījuši un pierakstījuši senči. Skatīt ŠEIT.
 • Palsmanes ciemā izbūvēta siltumtrase, posmā no Centra katlu mājas līdz Smiltenes novada speciālai pamatskolai.
 • Noslēdzās Lizdoles ezera pludmales labiekārtošanas darbi – izveidota brīva piekļuve ezeram, peldētavai, uzstādīti labiekārtojuma elementi.
 • Noslēdzas āra terases – nojumes izbūve pie Launkalnes pagasta Tautas nama.
 • Noslēdzās projekts „Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”, kura rezultātā izstrādāts Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns un ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi.
 • Noslēdzas labiekārtošanas darbi pie Grundzāles pagasta Kultūras nama – bruģētas apmales izbūve kultūras nama ēkai un bruģēta laukuma izveide vides objektam “Satiec sevi Grundzālē”.
 • Tiek atklāta Smiltenes novada bibliotēkas digitālā izstāde „Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920. – 2020.” Skatīt ŠEIT.
 • Tiek veidots videomateriālu cikls „Smiltenes 100 nozīmīgākie notikumi”, lai atskatītos uz pilsētas vēsturisko attīstību. Skatīt video ŠEIT.
 • Pirmo reizi velobrauciens „Ieriteņo vasarā!” notiek jaunā formātā – ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, braucienā aicina doties individuāli vai kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem.
 • Jaunā investīciju objekta – ražošanas ēkas Limbažu ielā 8, Smiltenē, izsoles rezultātā nomas tiesības uz 12 gadiem iegūst kokapstrādes uzņēmums SIA „LV Timber”.

 

JŪNIJS

 • 10. jūnijā Latvijā tiek atcelta ārkārtējā situācija, paliek spēkā pulcēšanās un distancēšanās ierobežojumi, novada pirmsskolas iestādes atgriežas ierastajā darba režīmā, Smiltenes novada izglītības iestādēs devīto un divpadsmito klašu absolventiem izlaidumi notiek klašu ietvaros.
 • 10. jūnijā stājas spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas paredz, ka Latvijā pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 pašvaldību vietā. Smiltenes novadā reformas rezultātā iekļausies Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts un Virešu pagasts.
 • Noslēdzās Baznīcas laukuma un Daugavas ielas posma pārbūves darbi projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” pirmās kārtas ietvaros.
 • Noslēdzās Bilskas ezera labiekārtošanas darbi – 500 m garumā izbūvēta aktīvās atpūtas taka un platforma.
 • Latvijas sirds dziesma finālā – divas novada autoru dziesmas “Rudens” (Signe Baltere & Ingus Staško) un “Trīs dzejnieku mīlas vārdi” (Inga Ruka-Lazdiņa);
 • Smiltenē tiek filmēts raidījums “Ielas garumā”, kur vairāki smiltenieši dalās stāstos par Smiltenes pilsētas vēsturi. Raidījuma veidošanas komanda patīkami pārsteigti un iedvesmoti par pilsētas unikālajām vērtībām.
  1.raidījums – Smiltene. No Kalnamuižas līdz Baznīcas laukumam un Dārza ielai, skatīt  ŠEIT.
  2.raidījums – Vai kantrī tiešām radies Smiltenē?, skatīt ŠEIT.
  3.raidījums – Smiltenes poliklīnika, skatīt ŠEIT.
  4.raidījums – Dakteru iela Smiltenē, skatīt ŠEIT.
 • Noslēdzās darbs pie Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādes projekta ELFLA starptautiska projekta  “Place Branding for  Rural Development” ievaros, ko īsteno biedrība  “Abulas lauku partnerība”, sadarbībā ar partneriem biedrību “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, Smiltenes novada domi, Beverīnas novada pašvaldību, Somijas LAG Ravakka un Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade.
 • Uzsākti būvdarbi projektā „Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”, kura ietvaros notiek terases pārbūve.

 

JŪLIJS

 • Noslēdzās Vecā parka rekonstrukcija – Smiltenes novada pašvaldība vairāku gadu garumā ir veikusi 19,5 hektāru plašā Vecā parka teritorijas rekonstrukciju. Parka teritorijā ir rekonstruēti celiņi,  izveidotas jaunas koka laipas, pastaigu takas, nobruģēti parka skvēri un centrālais laukums, ierīkotas piknika un atpūtas vietas, izbūvētas laivu piestātnes pie Vidusezera. Parka ūdenstilpēs darbojas strūklakas, izvietoti atpūtas soliņi, atkritumu urnas, gleznu rāmji, informācijas stendi, tāpat ir izbūvēts jauns apgaismojums, sadzīves kanalizācija.  Projekta „LIFE ADAPTATE”  ievaros ir atjaunotas Vidusezera slūžas, tās aprīkotas ar automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, kā arī veikta Vidusezera tīrīšana un padziļināšana – sanesumu, dūņu un piesārņojuma tīrīšana.
 • 4. jūlijā Tepera stadionā savu sezonas pirmo mājas spēli Latvijas Futbola čempionāta 1. līgas jaunajā sezonā aizvadīja pērnā gada bronzas medaļnieki FK ”Smiltene/ BJSS” pret “Grobiņas SC” vienību.
 • Smiltenes Vecajā parkā izbūvētas stacionāras labierīcības, izmaksas līdzfinansētas no Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkursā „Ģimenei draudzīga pašvaldība 2019” piešķirtās naudas balvas – 15 000 EUR.
 • Notiek Latvijas čempionāts kartingā un Prokart kauss kartingā.
 • No 13. līdz 19.jūlijam atzīmēta Smiltenes 100. gadadiena. Tika rastas jaunas iespējas un formas, lai simtgades jubileju atzīmētu, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus. Svētki tiek svinēti ar vēstījumu “Stipri cilvēki, stipra pilsēta!”. Kā īpaša dāvana pilsētas simtgadē – nakts pastaigu taka – skaņas, gaismas un video instalācija „Teiksma par gaismas bruņinieku”.  Scenārija autors, režisors – Kārlis Anitens, gaismas – Latvijas Nacionālā teātra gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, video – Latvijas Nacionālā teātra video mākslinieks Toms Zeļģis, balss – Dailes teātra aktrise Vita Vārpiņa.
 • Notiek Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē Smiltenes posms.
 • Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīcā turpinās vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Smiltenes novada dome 2020.gadā piešķīra 18 837 EUR baznīcas ērģeļu restaurācijas darbiem.
 • Smiltenes novada pašvaldība izdevusi Smiltenes pilsētas simtgadei veltītu brošūru „100 notikumi Smiltenes vēsturē”, kura tapusi sadarbojoties ar novada vēstures entuziastiem. Ar digitālo brošūru var iepazīties ŠEIT.
 • Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu laukumos, pateicoties SIA „Graanul Invest” finanšu līdzekļu dāvinājumam (5000 EUR), uzstādītas jaunas iekārtas.
 • Zemessardzes 22. kājnieku bataljona zemessargi Smiltenes simtgadē sakopj vietu, kur top zaļais velo ceļš.

 

AUGUSTS

 • Notiek Latvijas, Igaunijas un Baltijas čempionāta 4.posms autokrosā bagijiem, vieglajām un kravas automašīnām.
 • Notiek orientēšanās sacensības “Mazā balva”.
 • Apstiprināts projekts „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā”, projekta ietvaros plānota vietējā līmeņa autoceļa Oktobra iela – Sējumi – Saujas posma pārbūve (0,576 km), t.sk. tilta pār Palsas upi pārbūve. Darbus plānots uzsākt 2021.gadā.
 • Grundzālē notiek Smiltenes novada Sporta svētki.

SEPTEMBRIS

 • Riteņbraukšanas sacensības “Smiltenes kauss” notiek divu dienu garumā, jāuzteic Toma Marksa organizatoriskais darbs. Sacensībās pulcējas vairāk kā 500 dalībnieki.
 • Notiek pasākums “Ieriteņo rudenī”– maršruts izplānots tā, lai apskatītu gleznainās Variņu pagasta ainavas.
 • Uzsākās Dakteru ielas rekonstrukcijas darbi, kuru ietvaros plānots pārbūvēt ielu un tās pieslēgumus 1287 m garumā, posmā no Dakteru ielas 1 līdz Dārza ielai.
 • Noslēdzies projekts „Gudra izaugsme: Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģija” – veikta vispārējās situācijas analīze par ekspozīcijas pielietojumu un problēmām, par tās konceptuālo saturu, nākotnes perspektīvām un attīstības virzieniem, kā arī tika definēta ekspozīcijas auditorija un dizaina mērķi.
 • Projekta „Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros iegādāti jauni mācību materiāli latviešu valodas apguvei visām pašvaldības vispārizglītojošajām izglītības iestādēm un Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centram, uzfilmēti video “Nāc dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties Smiltenes novadā”, izdota informatīva brošūra “Dzīvo, strādā, mācies un atpūties Smiltenes novadā”, Digitālo brošūru skatīt ŠEIT. Video ŠEIT.

 

OKTOBRIS

 • Atsākās projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” 2. kārta ar daudz dažādām aktivitātēm: zumba, crossfit, joga, vingrošana, peldēšana bērniem.
 • Smiltenē, Vecajā parkā tika aizvadīts tradicionālais tautas skrējiens “Smiltenes apļi’2020”.
 • Gatavojoties 2021.gada administratīvi teritoriālajai reformai, Apes, Raunas un Smiltenes novadu pašvaldības uzsākušas apvienošanās projekta un jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības struktūras izstrādi.
 • Noslēdzies projekts „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III. kārta”, kura rezultātā ir rekonstruēti 4 pašvaldības autoceļi.
 • Īstenots projekts „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”, kura rezultātā pārbūvēta Valkas iela 473 m garumā, uzbūvēta rūpnieciskās ražošanas ēka Valkas ielā 5.
 • Baznīcas laukumā, pie tirdzniecības centra stāvlaukuma uzstādīts digitālais informatīvais stends, kur smilteniešiem un pilsētas viesiem ir iespēja iegūt aktuālu informāciju par Smiltenes novadu.
 • Valsts prezidents Egils Levits 27.oktobrī reģionālā vizītē Smiltenes novadu novērtē kā spēcīgas ekonomiskās attīstības piemēru reģionos. Vizītes ietvaros prezidents Smiltenes tehnikuma mācību restorānā darba pusdienās tikās ar Smiltenes, Raunas un Apes novada domes priekšsēdētājiem, Smiltenes novada Kultūras centrā tikās ar konkursa Smiltenes novada uzņēmējs” 12 laureātiem, pie Smiltenes vidusskolas iestādīja trīs liepas par godu Smiltenes 100. gadadienai.
 • Pasniegti konkursa „Smiltenes novada uzņēmējs” apbalvojumi 12 uzņēmējiem 7 nominācijās par veiksmīgu un godprātīgu darbu savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
 • Uzsākta pašvaldības ceļa “Vērzemnieki – Bērži” pārbūve Grundzāles pagastā, garums 3615m.
 • Noslēdzies projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020.gadā” – ir papildināti zivju resursi Bilskas ezerā ar 800 līdaku mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 un Vidusezerā ar 300 līdaku mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 zandartu mazuļiem.

NOVEMBRIS

 • Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra atkārtoti Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai.
 • Pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi piecās nominācijās, kā arī pieci Goda raksti un trīs Pateicības raksti. Apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma Juris Matvejs.
 • Projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” ietvaros noslēdzās darbi Kļaviņas Maijas, Lūkinas Zanes un Pīlātes Ditas ģimenes ārstu praksēs, kuras atrodas SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” piederošajās telpās.
 • Aktīvi norisinās darbi pie projekta „Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošanas – jaunā mācību korpusa būvniecības Dakteru ielā 27 – Smiltenes vidusskolā svin “spāru svētkus” jaunam korpusam.
 • Smiltenes vidusskola ir divdesmit Latvijas labāko skolu vidū, kas uzaicinātas uz Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolu reitinga 2020” balvu pasniegšanas ceremoniju!
 • Smiltenes novadā pirmo reizi vīrusa izraisītā saslimšana sasniedz ļoti augstus rādītājus – novads iekļūst īpaši stingrā uzraudzībā, kur jāievēro pastiprināti drošības pasākumi. Covid-19 vīruss atgriezies ar daudz lielākiem apmēriem un pašvaldībā tiek meklēti jauni atbalsta mehānismi – transporta nodrošinājums, atbalsts vecākiem bērnu pieskatīšanā, pašizolācijas iespējas, testu veikšana situācijas monitorēšanai un vīrusa ierobežošanai u.c.

DECEMBRIS

 • Pašvaldība turpina tradīciju – Ziemassvētkos Smiltenes novada bērni, vientuļie pensionāri un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas iemītnieki saņem  pašvaldības sarūpētas saldumu paciņas.
 • Turpinās akcija “Radīsim Ziemassvētku sajūtu Smiltenes novadā”.
 • Pēc Smiltenes novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāta vienota Cērtenes pilskalna teritorijas attīstības koncepcija, kuru plānots nodot sabiedriskai apspriešanai 2021.gada sākumā.
 • Smilteniete Alīda Palsiņa pansijā “Rauna” nosvinēja savu 107 gadu jubileju.
 • WiFi4EU projekta ietvaros Smiltenes novadā izveidoti 14 brīvpieejas interneta punkti.
 • Smiltenes tehnikuma projektu vadītāja Inguna Avota iegūst “Latvijas lepnums” apbalvojumu.
 • Ziemassvētku rītā Smiltenes novadu klāj pasakaini balta sniega sega.
 • Smiltenes simtgadei noslēdzoties, tiek izdota fotogrāmata “100 stipri stāsti” – tas ir vēstījums mums visiem par šodienas smilteniešiem un novadniekiem – stipriem ļaudīm, kuri katrs ar savu personību un darbu ir virzījuši Smiltenes un novada attīstību. Ikkatrs no mums ir neaizstājams un ikviens veido Smiltenes vēsturisko un jauno attīstību. 100 stipri stāsti izvēlēti, balstoties uz pašu Smiltenes novada iedzīvotāju aptaujas datiem, vēlmēm un ieteikumiem. Katrs no stāstiem simbolizē kādu no cilvēkam svarīgām tēmām –ģimene, mīlestība, darbs, sāpes, veselība un citas tēmas.  Katrs stāsts ir par vērtībām, ko atzīstam, un par cilvēkiem, kas tās īsteno ikdienā.
 • Notiek Smiltenes novada Gada balvā sportā” balsojums par 2020. gada Smiltenes novada gada sportistiem, komandām un sporta notikumiem. Par sportistu sasniegumiem, lasi ŠEIT.

 

 

Sagatavoja:

Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste