2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsludināts līdzfinansēšanas konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu īstenošanai Smiltenes novadā

Smiltenes novada dome izsludina jaunu līdzfinansēšanas konkursu kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu īstenošanai Smiltenes novadā, kur par atbalstāmo aktivitāšu prioritāti ir noteikti Smiltenes pilsētas 100 gadu pasākumi.

Konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā.

Konkursā var piedalīties kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu projekti, kuru realizācija notiek Smiltenes novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. Pašvaldības atbalstītās aktivitātes un pasākumi jāīsteno gada laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Konkursā tiek atbalstīti: koncerti un festivāli; teātra, kino un deju izrādes; izstādes, mākslas plenēri; izglītojošas un inovatīvas ekspozīcijas valsts un vietējas nozīmes kultūrvēstures objektos, publiskākajās teritorijās; kultūrmantojuma digitalizācija; radošās darbnīcas; kultūrizglītojošas programmas un lekcijas; literārie pasākumi; kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana; novada (tai skaitā cilvēku, kolektīvu, uzņēmumu) reprezentējošu video filmu uzņemšana; audioierakstu ierakstīšana; gadskārtu svētku un latvisko tradīciju popularizēšanas pasākumi.

Konkursā var piedalīties juridiskas vai fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Viena pasākuma īstenošanai var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 2000,00 euro, ne vairāk kā 90% no kopējām pasākuma izmaksām.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā, sadaļā “Attīstība” – Pašvaldības atbalsts. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 3.aprīlim plkst. 16.00, Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai elektroniski jānosūta uz e-pastu [email protected] ar norādi „Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu konkursam”.

Linda Beitika,

Sabiedrisko attiecību speciāliste