2022. gada 3. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Pieminot rakstnieci Kornēliju Apškrūmu

Šogad 12.aprīlī atzīmēsim mūsu novadnieces Kornēlijas Apškrūmas 85.dzimšanas dienu. Kornēlija vairs nav starp mums, taču mums paliek atmiņas un viņas literārais mantojums. Sirsnība un dvēseliskums raksturo Kornēliju, un tāda ir arī viņas dzeja. Pirmās “Mīļumvārdu” grāmatiņas priekšvārdā Kornēlija rakstīja: “Sirsnīgi un mīļi vārdi ļaudīm vajadzīgi vienmēr. Vārdi, kas liek pamatīgāk ieskatīties savā un kāda cita cilvēka dvēselē, vārdi, kas izaudzē sirdī gan maigu sniegpulksteni, gan jaunu cerību zelmeni.”

Smiltenes novada bibliotēkas aicina atcerēties K.Apškrūmas daiļradi, viņas dzimšanas dienas mēnesī organizējot dzejnieces piemiņai veltītas aktivitātes.

No 15. līdz 24.aprīlim Smiltenes bibliotēka aicina ģimenes piedalīties foto orientēšanās spēlē “Pa Smiltenes dzejas takām”. Spēles uzdevums ir atpazīt dažādas Smiltenes vietas pēc dzejas rindām. Šim uzdevumam piedāvāti dažādu autoru dzejoļi par Smilteni. Tomēr lielākā daļa dzejoļu izvēlēta no K.Apškrūmas dzejas krājumiem.

Smiltenes bibliotēkā no 4. līdz 30.aprīlim apskatāma literatūras izstāde “No sirds – Kornēlija”. Aicinām apmeklētājus aizmirsties no ikdienas rūpēm dzejnieces skanīgajās dzejas rindās.

Apes bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa no 11. līdz 14.aprīlim aicina piedalīties K.Apškrūmas dzimšanas dienas nedēļas aktivitātēs, kuru laikā katru dienu būs iespēja pildīt izzinošus un interesantus uzdevumus par K.Apškrūmas daiļradi. Bērni un jaunieši uzdevumus aicināti pildīt gan klātienē, gan digitāli Smiltenes novada bibliotēkas Facebook lapā.

Bērnu un jauniešu vidū K.Apškrūmas dzejoļi ir ļoti iecienīti, tāpēc par godu viņas 85. dzimšanas dienai izveidota virtuālā aktivitāte bērniem.  Izveidoto uzdevumu mērķis ir rast atbildes uz jautājumiem, izmantojot bibliotēkās pieejamos resursus. Uzdevumi māca bērnus meklēt un atlasīt vajadzīgo informāciju, attīstīt loģisko domāšanu, kā arī, pildot uzdevumus, bērniem būs nepieciešams ielūkosies K.Apškrūmas sarakstītajās grāmatās.

Novēlam, lai Kornēlijas mīlestībā rakstītās dzejas rindas uzrunā lasītājus arī pēc daudziem gadiem…

Informāciju sagatavoja:
Alda Liuke,
Smiltenes bibliotēkas bibliogrāfe,
Ligita Leite,
Apes bibliotēkas vecākā bibliotekāre