2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Trapenei – 100

Trapenei 100!

26. maijā
plkst. 19.00 
Vaira Nartiša instrumentāla “Stand Up” žanra izrāde “Pūt un palaid”. Ieeja  4,00 EUR.

27. maijā Trapenes pagastam 100
no plkst. 10.00 (visas dienas garumā)  Trapenes parkā   izstāde “Trapene četros gadalaikos” un “Ēku stāsti”,
plkst. 10.00; 13.00  Ekskursija Z. Safranoviča senlietu muzejā. Ieeja par Ziedojumiem,
plkst. 11.00; 13.00; 15.00  Filma “Trapenes parka atdzimšana” un “Bites lapegļu ceļā” Trapenes kultūras namā,

no plkst. 11.00 Trapenes kultūras nama mazajā zālē izstāde “Vēsturiskās liecības”,
plkst. 11.00 – 15.00 pie Trapenes sākumskolas pļaviņā darbosies piepūšamās atrakcijas,
plkst. 12.00 – 15.00 Trapenes skolas muzeja apmeklējums,

plkst. 12.00 – 15.00  Spēkavīru šovs “Stiprinieku pasaule”,
plkst. 12.00 Ekskursija Trapenes novadpētniecības centrā,
no plkst. 12.00 pie Trapenes sākumskolas darbosies kafejnīca Brantu muiža,
plkst. 14.00 Dienas koncerts “Skaisti dzīvot Trapenē” SAC “Trapene” pagalmā,
plkst. 15.00 Ekskursija Trapenes novadpētniecības centrā,
plkst. 18.30  Stāšanās gājienam pie Trapenes pagasta pārvaldes ēkas,
plkst. 18.45  Svētku gājiens līdz estrādei,
plkst. 19.00  Svētku koncerts “Skan dziesma lapegļu gatvē”,
plkst. 22.00 Vasarsvētku balle kopā ar grupām “Kreisais pagrieziens”, “Tilts” un “Alise” .


28. maijā Mikužu saiešanas namam – 220

plkst. 13.30  Mikužu saiešanas namā Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktupāvela koncerts.  Ieeja  10,00 EUR,
plkst.15.00  Dievkalpojums Mikužu saiešanas namā.

Iepazīsti Trapeni ŠEIT