2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Informācija par pašvaldības darba organizēšanu

 

 

Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība visstraujāk norisinās slēgtās telpās, pašvaldība rekomendē iedzīvotājiem pakalpojumus saņemt attālināti.

 • Smiltenes novada pašvaldība, tās pakļautībā esošās iestādes un kapitālsabiedrības, turpina strādāt, epidemioloģiski drošā veidā, organizējot savu darbību tā, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību.
 • Ikvienam pašvaldības apmeklētājam jāievēro drošas sadzīves pamatprincipi – roku un virsmu dezinfekcija, telpu vēdināšana, fiziskas distances ievērošana, masku nēsāšana, gan tiekoties ar darba kolēģiem, gan ar apmeklētājiem, gan vietās, kur atrodas vairākas personas vienlaicīgi. 

Pašvaldības administrācija un Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Sazināties ar Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru un iegūt informāciju par pakalpojumu saņemšanu iespējams:

Klientu apkalpošanas centrs Smiltenē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64707588 vai 20022348);
Klientu apkalpošanas centrs Apē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64307220 vai 26180350);
Klientu apkalpošanas centrs Raunā (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64107343 vai 29468871).


Pie Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkām un pie novada pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm. Ikviens iedzīvotājs ir aicināts sazināties ar pašvaldības darbiniekiem elektroniski, izmantojot e-pastus vai tālruņu numurus, kas pieejami mājaslapas sadaļā “Kontakti”.

Jautājumus par valsts pakalpojumiem aicinām sūtīt uz e-pastu: s[email protected] vai uz tālruņiem 66954850, 64707588.

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portāla www.latvija.lv  e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt arī attālināti:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA Informatīvais tālrunis:64507020), pieraksts: 64707284; [email protected]
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID Konsultatīvais tālrunis: 67120000), pieraksts: 67120098; 64707588
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206), pieraksts: 64714006
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP Informatīvais tālrunis: 67209400); pieraksts: 67209481; 67209482
 • Valsts Zemes dienests (VZD  Informatīvais tālrunis 67038800), ārkārtas situācijas laikā iespējams saņemt attālinātas speciālistu konsultācijas, zvanot uz telefona nr. 64231795; 64207064 vai rakstot e-pastu [email protected].

Pagastu pārvaldes

Pakalpojumus iespējams saņemt klātienē.

Pie pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības iestādēm.

Nepieciešamības gadījumā, aicinām sazināties ar Smiltenes novada pašvaldību pa tālruņiem: 64707588 vai 20022348 vai rakstīt uz e – pastu: [email protected], vai atstāt iesniegumus slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkām. 

Pagastu feldšeru punkti  apmeklētājus pieņem pēc pieraksta:

 • Bilskas feldšeru punkts – 64707475;
 • Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts – 64772212;
 • Grundzāles ambulance – 64728510;
 • Variņu pagasta feldšeru punkts – 64728380.

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi tiek nodrošināti visā novada teritorijā, lai vienotos par apmeklējuma laiku pakalpojuma sniegšanas vietās, aicinām sazināties:  

Smiltenes novada pašvaldībā,  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Pēc iepriekšēja pieraksta

64707572 vai 29534547

Apes pilsētas un pagasta pārvaldē, Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes novads, LV-4337

Pēc iepriekšēja pieraksta

64307220 vai 26180350

Raunas pagasta pārvaldē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131

Pēc iepriekšēja pieraksta

 

Pirmdienās: 09.00-12.30

Ceturtdienās: 09.00-12.30

 

64707572 vai 29534547

Atkārtotu apliecību, izziņu pieprasīšanu lūdzam veikt izmantojot portālus www.latvija.lv  vai www.epakalpojumi.lv, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu [email protected], obligāti nepieciešams norādīt kontakttālruni, lai nodaļas speciālists var ar Jums sazināties.

Ierodoties klātienē ikvienam ir jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi un jānēsā mutes un deguna aizsargmaska.

Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošina gan attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni, gan iespējams pieteikties uz konsultāciju klātienē.

Dokumentus un iesniegumus joprojām iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada Centrālās administrācijas un pagastu pārvalžu ēkām.

Gadījumā, ja radušies jautājumi vai nepieciešama palīdzība aicinām sazinieties ar savai dzīvesvietai tuvāko speciālistu:

Nr.p.k.

vārds, uzvārds

amats

e-pasts, tālrunis

1.

Inta Siliņa

Sociālā dienesta vadītāja Smiltenē

[email protected], 26362282

2.

Anita Šteinberga

Sociālā darbiniece Smiltenē

[email protected], 64707573

3.

Iveta Vērzemniece

Sociālā darbiniece Smiltenē

[email protected], 25669434

4.

Valda Cimermane

Sociālā darbiniece Smiltenē

[email protected], 64707573

5.

Dace Pašuta

Sociālā darbiniece Smiltenē

[email protected], 25611758

6.

Sandra Dukāte

Sociālā darbiniece Smiltenes pagastā

[email protected], 64772670, 22022776

7.

Ineta Strauja

Sociālā darbiniece Brantu pagastā

[email protected], 26362095

8.

Ilze Mize

Sociālā darbiniece Palsmanes pagastā

[email protected], 64773398, 28631993

9.

Maruta Bubene

Sociālā darbiniece Blomes pagastā

[email protected], 20203327

10.

Vija Ābele

Sociālā darbiniece Variņu pagastā

[email protected], 25462830

11.

Līga Vītola

Sociālā darbiniece Bilskas pagastā

[email protected], 64707474, 25615699

12.

Mudīte Tauriņa

Sociālā darbiniece Launkalnes pagastā

[email protected], 25424009

13.

Maija Eglīte

Sociālā darbiniece Grundzāles pagastā

[email protected], 25676779

14.

Sintija Štrausa

ģimenes asistente Smiltenē

[email protected], 20018613

17.

Inna Masule

Sociālā darbiniece Raunā

[email protected], 24501375

18.

Valda Zvaigznīte

Sociālā darbiniece Drustu pagastā

valda.zvaigznī[email protected], 27840367

19.

Laila Saleniece

Sociālā aprūpētāja Raunā

[email protected]

20.

Linda Kostova

Sociālā aprūpētāja Raunā

[email protected]

21.

Dace Plotkāne

psihologs Raunā

[email protected]

22.

Maija Kārkliņa

Sociālā dienesta vadītāja Apē

[email protected]

23.

Laila Cekule

Sociālā darbiniece Apē

[email protected]

24.

Dace Kārkliņa

Sociālā darbiniece Apē

[email protected]

25.

Aija Drīle

Sociālā darbiniece Apē

[email protected]

26.

Inta Zučika

Sociālā darbiniece Gaujienas pagastā, Virešu pagastā

[email protected]

27.

Undīne Uskliņģe

Sociālā darbiniece Trapenes pagastā

[email protected]

28.

Svetlana Volkova

psihologs Apē

[email protected]

29.

Iveta Piģule

Sociālā aprūpētāja Apē

[email protected]

30.

Rudīte Paiķena

Sociālā aprūpētāja Gaujienā

[email protected]

31.

Mārīte Malteniece

Sociālā aprūpētāja Trapene

[email protected]

32.

Maruta Levica

Sociālā aprūpētāja Vireši

[email protected]

Nonākot dažādās ar Covid-19 izplatību saistītās krīzes situācijās, lai atrastu vislabāko risinājumu, aicinām zvanīt uz tālruni 26362282 vai rakstīt uz e-pastu: [email protected]

Bāriņtiesa

Smiltenes novada Bāriņtiesa pakalpojumu klientiem nodrošina gan klātienē, gan attālināti. Ierašanās klātienē, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus – ieturot distanci, lietojot mutes un deguna aizsargmasku, dezinficējot rokas. 

 • Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 26603348 vai e-pastu: [email protected].

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma  5.23. punktu, kurš nosaka, ka bāriņtiesa lietu var izskatīt un lēmumus pieņemt bāriņtiesas sēdē rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes). Smiltenes novada bāriņtiesa sazināsies ar personām, kurām ir lietas izskatīšana bāriņtiesā un informēs par lietas izskatīšanas kārtību.

Būvvalde

Būvniecības procesu saskaņot iespējams nodrošināt elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Klienti tiek pieņemti klātienē pēc iepriekšēja pieraksta.

 • Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas gan klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, gan attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 20032189 vai e-pastu: [email protected].

Nekustamo īpašumu nodaļa

Klientu pieņemšana tiek nodrošināta klātienē pēc iepriekšēja pieraksta – pirmdienās un ceturtdienās. Ierašanās, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus – ieturot distanci, lietojot mutes un deguna aizsargmasku, dezinficējot rokas. 

Dokumentus var sūtīt pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē.

Pašvaldības policija

Smiltenes novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā kārtībā

 • Dežūrtālrunis: 28659933;
 • Neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110