2021. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Informācija par pašvaldības darba organizēšanu

Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība visstraujāk norisinās slēgtās telpās, pašvaldība joprojām nodrošina iedzīvotājiem pakalpojumus saņemt attālināti.

 • Kamēr spēkā ir pulcēšanās ierobežojumi Domes sēdes norisinās attālināti caur tiešsaistes platformu “Zoom”.
 • Arī turpmāk ikvienam jāievēro drošas sadzīves pamatprincipi – roku un virsmu dezinfekcija, telpu vēdināšana, fiziskas distances ievērošana, masku nēsāšana, gan tiekoties ar darba kolēģiem, gan ar apmeklētājiem, gan vietās, kur atrodas vairākas personas vienlaicīgi. 

Pašvaldības administrācija un Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Pašvaldības pakalpojumi tiek nodrošināti klātienē vai pēc iepriekšēja pieraksta pie speciālista

 • Iesniegumus un jautājumus aicinām sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai zvanīt uz tālruņa numuriem 64707588 vai 20022348. 
 • Pie Smiltenes novada domes, Dārza ielā 3, ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm.
 • Joprojām rekomendējam ar pašvaldības darbiniekiem sazināties izmantojot e-pastus vai tālruņus;
 • Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama www.smiltenesnovads.lv;  
 • Par valsts pakalpojumiem saziņa uz e-pastu:  [email protected] vai uz tālruņiem 66954850, 64707588. 

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā www.latvija.lv  e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt ATTĀLINĀTI:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA Informatīvais tālrunis:64507020), pieraksts: 64707284; [email protected]
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID Konsultatīvais tālrunis: 67120000), pieraksts: 67120098; 64707588
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206), pieraksts: 64714006
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP Informatīvais tālrunis: 67209400); pieraksts: 67209481; 67209482
 • Valsts Zemes dienests (VZD  Informatīvais tālrunis 67038800), ārkārtas situācijas laikā iespējams saņemt attālinātas speciālistu konsultācijas, zvanot uz telefona nr. 64231795; 64207064 vai rakstot e-pastu [email protected]

Pagastu pārvaldes

Smiltenes novada pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 • Ar pagastu pārvalžu vadītājiem, lauku attīstības speciālistiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem.

Pie pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības iestādēm.

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar Smiltenes novada domi pa tālruņiem: 64707588 vai 20022348 vai rakstīt uz e – pastu: [email protected], vai atstāt iesniegumus slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Pagastu feldšeru punkti  apmeklētājus pieņem pēc pieraksta:

 • Bilskas feldšeru punkts – 64707475;
 • Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts – 64772212;
 • Grundzāles ambulance – 64728510;
 • Variņu pagasta feldšeru punkts – 64728380.

Dzimtsarakstu nodaļa

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta.

Tālrunis saziņai 64707572, e-pasts: [email protected]v. 

Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošina gan attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni, gan iespējams pieteikties uz konsultāciju klātienē. 

 • Apmeklējuma laikā jāievēro visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi

Dokumentus un iesniegumus joprojām iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Tālrunis saziņai 26362282, e-pasts: [email protected].  

Bāriņtiesa

Smiltenes novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti, izņemot gadījumus, kad nepieciešams izbraukt uz vietas. Klātienē iespējams tikties ar speciālistiem tikai iepriekš piesakoties un vienojoties par tikšanos. 

 • Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 26603348 vai e-pastu: [email protected].

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma  5.23. punktu, kurš nosaka, ka bāriņtiesa lietu var izskatīt un lēmumus pieņemt bāriņtiesas sēdē rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes). Smiltenes novada bāriņtiesa sazināsies ar personām, kurām ir lietas izskatīšana bāriņtiesā un informēs par lietas izskatīšanas kārtību.

Būvvalde

Būvvalde apmeklētājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta, būvniecības procesu saskaņošanu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu.

 • Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 20032189 vai e-pastu: [email protected].

Nekustamo īpašumu nodaļa

Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni.

Dokumentus var sūtīt pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3.

Pašvaldības policija

Smiltenes novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā kārtībā

 • Dežūrtālrunis: 28659933;
 • Neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110
EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider