2021. gada 21. okt.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Informācija par pašvaldības darba organizēšanu

Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība visstraujāk norisinās slēgtās telpās, pašvaldība rekomendē iedzīvotājiem pakalpojumus saņemt attālināti.

 • Smiltenes novada pašvaldība, tās pakļautībā esošās iestādes un kapitālsabiedrības, turpina strādāt, epidemioloģiski drošā veidā, organizējot savu darbību tā, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību.
 • Ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumus Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas ir spēkā ārkārtējās situācijas laikā, Domes sēdes norisinās attālināti caur tiešsaistes platformu “Zoom”.
 • Ikvienam pašvaldības apmeklētājam jāievēro drošas sadzīves pamatprincipi – roku un virsmu dezinfekcija, telpu vēdināšana, fiziskas distances ievērošana, masku nēsāšana, gan tiekoties ar darba kolēģiem, gan ar apmeklētājiem, gan vietās, kur atrodas vairākas personas vienlaicīgi. 

Pašvaldības administrācija un Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Rūpējoties par nodarbināto un klientu veselību un drošību, Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri, sākot ar 2021.gada 21.oktobri pakalpojumus klātienē sniegs tikai pēc iepriekšeja pieraksta, personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju  pakalpojumus saņemt attālināti.


Sazināties ar Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru un iegūt informāciju par pakalpojumu saņemšanu iespējams:

Klientu apkalpošanas centrs Smiltenē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64707588 vai 20022348);
Klientu apkalpošanas centrs Apē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64307220 vai 26180350);
Klientu apkalpošanas centrs Raunā (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64107343 vai 29468871).


Pie Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkām un pie novada pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm. Ikviens iedzīvotājs ir aicināts sazināties ar pašvaldības darbiniekiem elektroniski, izmantojot e-pastus vai tālruņu numurus, kas pieejami mājaslapas sadaļā “Kontakti”.

Jautājumus par valsts pakalpojumiem aicinām sūtīt uz e-pastu: s[email protected] vai uz tālruņiem 66954850, 64707588.

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portāla www.latvija.lv  e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt ATTĀLINĀTI:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA Informatīvais tālrunis:64507020), pieraksts: 64707284; [email protected]
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID Konsultatīvais tālrunis: 67120000), pieraksts: 67120098; 64707588
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206), pieraksts: 64714006
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP Informatīvais tālrunis: 67209400); pieraksts: 67209481; 67209482
 • Valsts Zemes dienests (VZD  Informatīvais tālrunis 67038800), ārkārtas situācijas laikā iespējams saņemt attālinātas speciālistu konsultācijas, zvanot uz telefona nr. 64231795; 64207064 vai rakstot e-pastu [email protected]

Pagastu pārvaldes

Smiltenes novada pagastu pārvaldēs apmeklētājiem sākot ar 2021.gada 21.oktobri pakalpojumus klātienē sniegs tikai pēc iepriekšeja pieraksta, personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju  pakalpojumus saņemt attālināti.

 • Ar pagastu pārvalžu vadītājiem, lauku attīstības speciālistiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem.

Pie pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības iestādēm.

Nepieciešamības gadījumā, aicinām sazināties ar Smiltenes novada pašvaldību pa tālruņiem: 64707588 vai 20022348 vai rakstīt uz e – pastu: [email protected], vai atstāt iesniegumus slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkām. 

Pagastu feldšeru punkti  apmeklētājus pieņem pēc pieraksta:

 • Bilskas feldšeru punkts – 64707475;
 • Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts – 64772212;
 • Grundzāles ambulance – 64728510;
 • Variņu pagasta feldšeru punkts – 64728380.

Dzimtsarakstu nodaļa

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa sākot ar 2021.gada 21.oktobri pakalpojumus klātienē sniegs tikai pēc iepriekšeja pieraksta, personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju  pakalpojumus saņemt attālināti.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus attālināti iespējams saņemt izmantojot:

–  portālu www.latvija.lv;

– e-pastā [email protected] (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu);

– izmantojot pasta pakalpojumus, sūtot uz adresi Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 vai iesniegumus ievietojot pastkastītē, kas atrodas pie Centrālās administrācijas ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Latvijas valstspiederīgie iesniegumu laulības noslēgšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt dzimtsarakstu nodaļai, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected]. Citu valstu pilsoņiem iesniegums laulības noslēgšanai jāiesniedz personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par apmeklējuma laiku.

Attālināti dzimtsarakstu nodaļai ir iespējams iesniegt iesniegumus arī šādiem pakalpojumiem – atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana; atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana; atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana;  daudzvalodu standarta veidlapas​ pieprasīšana.

Klātienē dzimtsarakstu nodaļas sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju; miršanas fakta reģistrāciju; laulības reģistrāciju; vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu.

Apmeklētājiem jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi un saņemot pakalpojumu klātienē obligāta prasība ir lietot mutes un deguna aizsegus.

Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku, aicinām sazināties ar Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Daci Ērģeli pa tālr. 64707572 vai mobilā tālr. nr. 29534547 vai e-pasta adresi – [email protected]

Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošina gan attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni, gan iespējams pieteikties uz konsultāciju klātienē. Sākot ar 2021.gada 21.oktobri pakalpojumus klātienē sniegs tikai pēc iepriekšeja pieraksta, personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju  pakalpojumus saņemt attālināti.

Dokumentus un iesniegumus joprojām iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada Centrālās administrācijas un pagastu pārvalžu ēkām.

Gadījumā, ja radušies jautājumi vai nepieciešama palīdzība aicinām sazinieties ar savai dzīvesvietai tuvāko speciālistu:

Nr.p.k.

vārds, uzvārds

amats

e-pasts

1.

Inta Siliņa

Sociālā dienesta vadītāja Smiltenē

[email protected]

2.

Anita Šteinberga

Sociālā darbiniece Smiltenē

[email protected]

3.

Iveta Vērzemniece

Sociālā darbiniece Smiltenē

[email protected]

4.

Valda Cimermane

Sociālā darbiniece Smiltenē

[email protected]

5.

Dace Pašuta

Sociālā darbiniece Smiltenē

[email protected]

6.

Sandra Dukāte

Sociālā darbiniece Smiltenes pagastā

[email protected]

7.

Ineta Strauja

Sociālā darbiniece Brantu pagastā

[email protected]

8.

Ilze Mize

Sociālā darbiniece Palsmanes pagastā

[email protected]

9.

Maruta Bubene

Sociālā darbiniece Blomes pagastā

[email protected]

10.

Vija Ābele

Sociālā darbiniece Variņu pagastā

[email protected]

11.

Līga Vītola

Sociālā darbiniece Bilskas pagastā

[email protected]

12.

Mudīte Tauriņa

Sociālā darbiniece Launkalnes pagastā

[email protected]

13.

Maija Eglīte

Sociālā darbiniece Grundzāles pagastā

[email protected]

14.

Sintija Štrausa

ģimenes asistente Smiltenē

[email protected]

15.

Ieva Ozola

Sociālā dienesta vadītāja Raunā

[email protected]

 

16.

Sandra Fišmeistere

Sociālā darbiniece Raunā

[email protected]

17.

Inna Masule

Sociālā darbiniece Raunā

[email protected]

18.

Valda Zvaigznīte

Sociālā darbiniece Drustu pagastā

valda.zvaigznī[email protected]

19.

Laila Saleniece

Sociālā aprūpētāja Raunā

[email protected]

20.

Linda Kostova

Sociālā aprūpētāja Raunā

[email protected]

21.

Dace Plotkāne

psihologs Raunā

[email protected]

22.

Maija Kārkliņa

Sociālā dienesta vadītāja Apē

[email protected]

23.

Laila Cekule

Sociālā darbiniece Apē

[email protected]

24.

Dace Kārkliņa

Sociālā darbiniece Apē

[email protected]

25.

Aija Drīle

Sociālā darbiniece Apē

[email protected]

26.

Inta Zučika

Sociālā darbiniece Gaujienas pagastā, Virešu pagastā

[email protected]

27.

Undīne Uskliņģe

Sociālā darbiniece Trapenes pagastā

[email protected]

28.

Svetlana Volkova

psihologs Apē

[email protected]

29.

Iveta Piģule

Sociālā aprūpētāja Apē

[email protected]

30.

Rudīte Paiķena

Sociālā aprūpētāja Gaujienā

[email protected]

31.

Mārīte Malteniece

Sociālā aprūpētāja Trapene

[email protected]

32.

Maruta Levica

Sociālā aprūpētāja Vireši

[email protected]

Nonākot dažādās ar Covid-19 izplatību saistītās krīzes situācijās, lai atrastu vislabāko risinājumu, aicinām zvanīt uz tālruni 26362282 vai rakstīt uz e-pastu: [email protected]

Bāriņtiesa

Smiltenes novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti, izņemot gadījumus, kad nepieciešams izbraukt uz vietas. Sākot ar 2021.gada 21.oktobri pakalpojumus klātienē sniegs tikai pēc iepriekšeja pieraksta, personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju  pakalpojumus saņemt attālināti.

 • Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 26603348 vai e-pastu: [email protected].

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma  5.23. punktu, kurš nosaka, ka bāriņtiesa lietu var izskatīt un lēmumus pieņemt bāriņtiesas sēdē rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes). Smiltenes novada bāriņtiesa sazināsies ar personām, kurām ir lietas izskatīšana bāriņtiesā un informēs par lietas izskatīšanas kārtību.

Būvvalde

Būvvalde strādā attālināti, būvniecības procesu saskaņošanu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Sākot ar 2021.gada 21.oktobri pakalpojumus klātienē sniegs tikai pēc iepriekšeja pieraksta, personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju  pakalpojumus saņemt attālināti.

 • Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 20032189 vai e-pastu: [email protected].

Nekustamo īpašumu nodaļa

Nekustamo īpašumu nodaļa sākot ar 2021.gada 21.oktobri pakalpojumus klātienē sniegs tikai pēc iepriekšeja pieraksta, personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju  pakalpojumus saņemt attālināti.

Dokumentus var sūtīt pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē.

Pašvaldības policija

Smiltenes novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā kārtībā

 • Dežūrtālrunis: 28659933;
 • Neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider