2021. gada 27. okt.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pārvaldes struktūrvienību darbs


Smiltenes novada Kultūras centrs un pagastu tautas/kultūras nami


20. oktobrī Ministru kabinets pieņēmis rīkojumu Nr. 748, kas paredz grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ar šo rīkojumu tiek pārtraukta kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu norises vietu darbība, kā arī ar ielu tirdzniecības organizēšanu (tai skaitā gadatirgu) saistītas darbības. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas kolektīvu mēģinājumi, kā arī ierakstu, izrāžu un koncertu sagatavošana no plkst. 6.00 līdz plkst. 19.00.

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā ieviestajā pastiprināto ierobežojumu periodā (21.10.2021. – 14.11.2021.)

  • nenotiek ne publiski, ne privāti pasākumi;
  • kultūrvietas apmeklētājiem ir slēgtas;
  • amatiermākslas kolektīvu darbība var notikt tikai attālināti.

Aktuālāko informāciju par atceltajiem pasākumiem un biļešu maiņu var iegūt. https://www.km.gov.lv/lv/informacija-par-bilesu-izmantosanas-iespejam-uz-parceltajiem-pasakumiem

Visas aktuālitates kultūras jomā https://www.km.gov.lv/lv/aktualais-par-covid-19

Iesakām kultūras saturu baudīt virtuāli, izmantojot Kultūras ministrijas apkopotos resursus#Ēkultūra

Kontaktinformācijai saziņai  https://smiltenesnovads.lv/kontakti/

 

Smiltenes novada bibliotēku darbība


20. oktobrī Ministru kabinets pieņēmis rīkojumu Nr. 748, kas paredz grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” . Ar šo rīkojumu tiek pārtraukta kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu norises vietu darbība.

Aicinām izmantot bibliotēkas attālinātos pakalpojumus, tai skaitā autorizēta lietotāja priekšrocības un rezervēt grāmatas pirms bibliotēkas apmeklējuma un 3TD e-grāmatu bibliotēku.

Kļūt par bibliotēkas lietotāju var arī attālināti, aizpildot elektronisko veidlapu “Reģistrācija un attālinātās piekļuves datu pieprasījums”.

Sekojiet aktuālajai informācijai mājaslpas www.smiltenesnovads.lv Bibliotēku sadaļā, kā arī Smiltenes novada bibliotēkas sociālo tīklu kontos.


Novada tūrisma informācijas centru darbība 


Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs ārkārtas situācijas laikā, no 21. oktobra līdz 15. novembrim, apmeklētājus klātienē nepieņem, kā arī nenotiek suvenīru tirdzniecība!

Iegūt informāciju par tūrisma iespējām Smiltenes novadā vai sazināties ar tūrisma speciālistiem iespējams:

———-

Raunas Tūrisma informācijas centrs ārkārtas situācijas laikā, no 21. oktobra līdz 15. novembrim, apmeklētājus klātienē nepieņem, kā arī nenotiek suvenīru tirdzniecība!

Vajadzības gadījumā ir iespējams sazināties:

 


Tautas lietišķās mākslas studija “Smiltene”


Studija apmeklētājiem ir slēgta

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Smiltenes novada Tūrisma informācijas centru: +371 29395200, [email protected]


Smiltenes novada muzeji

20. oktobrī Ministru kabinets pieņēmis rīkojumu Nr. 748, kas paredz grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ar šo rīkojumu tiek pārtraukta kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu norises vietu darbība. 


Smiltenes novada Sporta centrs


20. oktobrī Ministru kabinets pieņēmis rīkojumu Nr. 748, kas paredz grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ar šo rīkojumu tiek aizliegti un atcelti visi sporta pasākumi . Sporta treniņus (nodarbības), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, jāorganizē tikai attālināti.

Kontaktinformācija saziņai https://smiltenesnovads.lv/kontakti/

 


 


 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārs

Slider