2021. gada 21. okt.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Lietotājiem

Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju?

Par Smiltenes novada bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs vai tās viesis.

Reģistrējoties bibliotēkā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) un jāaizpilda iesniegums.

Nepilngadīgos lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot personas dokumentu un iesniedzot rakstveida piekrišanu (galvojumu), ko aizpildījis viens no vecākiem vai tiem pielīdzinātām personām. Galvojumu var saņemt arī pie bibliotekāra.

Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājiem jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar parakstu jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot. Nepilngadīgo lietotāju vārdā to ar savu parakstu apliecina viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību).

Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta lasītāja karte, kas jāuzrāda katrā apmeklējuma reizē. Lasītāja karti aizliegts nodot citai personai. Atkārtota lasītāja kartes izsniegšana ir maksas pakalpojums. Ja nepieciešams atjaunot bērna lasītāja karti, vecākiem jāaizpilda un jāiesniedz bibliotēkai iesniegums.

Reģistrējoties Smiltenes novada bibliotēkā, lietotājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai dokumentus, uz vietas izmantot lasītavu krājumus, kā arī izmantot datorpakalpojumus u.c.

Mainot uzvārdu, lietotājam par izmaiņām jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apstiprinošu dokumentu.

Kļūt par bibliotēkas lietotāju var arī attālināti, aizpildot elektronisko veidlapu “Reģistrācija un attālinātās piekļuves datu pieprasījums”.

Dāvinājumu pieņemšanas kārtība

Bibliotēka pieņem dāvinājumus saskaņā ar Dāvinājumu bibliotēkas krājumā pieņemšanas politiku, Dāvinātājam jāaizpilda Dāvinājuma pieņemšana un Piekrišanas apliecinājums.


Lietošanas noteikumi  

Lietošanas noteikumi Smiltenes novada bibliotēkā
Lietošanas noteikumi Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
Datorlietošanas noteikumi Smiltenes novada bibliotēkā 
Datorlietošanas noteikumi Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā

Datorlietošanas noteikumi Smiltenes novada bibliotēkas struktūrvienībās

 

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider