2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes novada sakoptākais īpašums

Kopš 2012.gada Smiltenes novada dome rīko konkursu “Smiltenes novada sakoptākais īpašums”. 

Konkursa mērķis ir veicināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā, kā arī noskaidrot novada teritorijā sakoptākos īpašumus.

Informācija par konkursa izsludināšanu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā. Īpašumus dalībai konkursā var pieteikt objekta īpašnieks vai jebkurš novada iedzīvotājs, kā arī komisija, iepriekš pieteikumu saskaņojot ar objekta īpašnieku

Konkursam pieteiktie īpašumi tiek vērtēti sekojošās nominācijās:

 • Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā;
 • Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā;
 • Sakoptākais uzņēmums (iestāde, viesu māja, organizācija, uzņēmums, veikals, kafejnīca u.c.)
 • Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
 • Vides elements vai „Odziņa”;
 • Sakoptākais priekšdārzs;
 • Sakoptākā pašvaldības iestāde.

Katrā nominācijā pieteiktie pretendenti tiek vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, pirmais kopiespaids un kopskats, ielu malas un pieguļošas teritorijas sakoptība, augu kompozīcijas un sakoptība, videi draudzīga īpašuma sakopšana u.c.

Konkursa NOLIKUMS 

 

2019.gada laureāti

Nominācijā „Sakoptākā viensēta”:

 • Īpašums “Kalna Ragi”, Launkalnes pagasts. 

Nominācijā „Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā Smiltenes novadā”:

 • īpašums Blaumaņa ielā 34, Smiltene, 
 • īpašums Jaunajā ielā 2b, Smiltene,
 • īpašums “Liepziedi”, Palsmane.

Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums”:

 • kafejnīca Jautrais Ods, Launkalnes pagasts.

2018.gada laureāti

Nominācijā „Sakoptākā viensēta”:

 • „Kamaldiņa 13”, Smiltenes pagasts,
 • „Lūžņas”, Palsmanes pagasts.

Nominācijā „Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā Smiltenes novadā”:

 •  „Saulgrieži”, Saltupi, Launkalnes pagasts.

Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums”:

 • SIA „Smiltenes koks” Smiltenē.

Nominācijā „Vides elements vai „odziņa”:

 •  „Bērzkalni – 2”, Palsmanes pagasts;
 • „Stūrīši”, Blomes pagasts.

2017.gada laureāti

Nominācijā „Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā Smiltenes novadā”:

 •  Saltupi 186, Launkalnes pagasts.

Nominācijā „Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā”:

 •  „Helēnas”, Launkalnes pagasts;
 •  „Krampīši”, Palsmanes pagasts.

Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums”:

 • A/S„Smiltenes piens”, Smiltene.

Nominācijā „Vides elements vai „Odziņa””:

 •  „Mazspreņi”, Smiltenes pagasts.

2016.gada laureāti

Nominācijā “Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā”:

 • Īpašums “Lauciņi”, Palsmanes pagasts.

Nominācijā “Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā”:

 • īpašums “Jaunzarvāļi”, Blomes pagasts.

Nominācijā “Vides elements vai Odziņa”:

 • Oktobra iela 1a-8, Variņu pagasts.

2015.gada laureāti

Nominācija „Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā”:

 • “Ilgas”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.

Nominācija „Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā”:

 • Vidzemes iela 1, Smiltene, Smiltenes novads.

Nominācija „Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā”:

 • “Oglītes”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.

Nominācija „Sakoptākais uzņēmums”:

 • SIA „Palsa” fermu komplekss „Saujas”, Variņu pagasts, Smiltenes novads;

Nominācija „Vides elements vai „Odziņa””:

 • „Ilgas 72”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

2014.gada laureāti

Nominācijā „Ģimenes mājas pilsētas un ciema teritorijā”:

 • Meža iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

Nominācijā „Viensētas pagasta teritorijā”:

 • „Akmeņi” Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

Nominācijā „ Sabiedriskie objekti”:

 • SIA „Nemiers Plus”, „Kalves”, Bilskas pagasts.

Nominācijā „ vides elements vai „odziņa”:

 • Ielas „odziņa”- Ceriņu iela 10, Smiltenes, Smiltenes novads.

Nominācijā „Daudzdzīvokļu mājas”:

 • Rīgas iela 64, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads.

Nominācija „Sakoptākais priekšdārzs”:

 • „Baltiņi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads. 

2013.gada laureāti

Nominācijā „Ģimenes mājas apdzīvotās vietās”:

 • Līvānu iela 7, Variņi, Variņu pagasts;
 • „Liepziedi”, Palsmane, Palsmanes pagasts.

Nominācijā „Lauku sētas”:

 • „Arāji”, Grundzāles pagasts.

Nominācijā „ Daudzdzīvokļu mājas”:

 • „Rozītes”, Palsmane, Palsmanes pagasts.

Nominācijā „ Vides elements vai „odziņa””:

 • Ceļmalas „odziņa” – „Līcīši”, Palsmanes pagasts;
 • Vides elements – „Kalna-Riņģi”, Blomes pagasts.

2012.gada laureāti

Nominācijā „Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja” Smiltenes pilsētā:

 • Mūrnieku iela 16, Smiltene, Smiltenes novads;
 • Galdnieku iela 27, Smiltene, Smiltenes novads;
 • Meža iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

Nominācijā „Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja” novada ciemu teritorijā:

 • Avotu iela 5, Grundzāle, Smiltenes novads.

Nominācijā „Sakoptākā viensēta”:

 • „Krampīši”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads;
 • „Rūķīši”, Brantu pagasts, Smiltenes novads;
 • „Dambīši”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.

Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums”:

 • Atpūtas un sporta komplekss „Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads;
 • ZS „Rožkalni”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads;
 • ZS „Kalējiņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

Nominācijā „vides elements vai odziņa”:

 • Lauku „odziņa” – „Kalnāres”, „Eglāji”,  „Garoziņas”, Blomes pagasts;
 • Pilsētas „odziņa” – Smiltene, Lauku iela 3 un Lauku iela 3A.