2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Grundzāles Kultūras nams

Grundzāles Kultūras nams ir padomju arhitektūras stila ēka ar plašu lielo zāli un gaišu mazo zāli. Grīdas sedz kvalitatīvs, jau gadiem kalpojis parkets. Lielajā ēkā atrodas arī citas pagasta iestādes: pagasta pārvalde, ambulance, bibliotēka, pasts, bāriņtiesa, sociālā darbinieka un lauksaimniecības konsultanta kabineti.

Kultūras nama telpas labprāt izmanto uzņēmumi un privātpersonas lielāku svinību rīkošanai. Par plašo skatuvi priecājas citu pagastu un pilsētu teātru kolektīvi, kas vairākas reizes gadā pie mums ciemojas ar viesizrādēm.

Kontaktinformācija:


Vadītāja: Inga Lazdiņa
Adrese: Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713.
Tālrunis: 29128298;
E-pasts: [email protected]

 

Amatiermākslas kolektīvi

Kolektīva nosaukums Vadītājs Tālrunis Mēģinājumi
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rieda” Inga Ķestere 29376371 Trešdienas, piektdienas
Jauniešu deju kolektīvs “Rieda” Inga Ķestere 29376371 Trešdienas, piektdienas
Radošā apvienība “Vienkārši prieks!” Inga Lazdiņa 29128298 Pirmdienas
Grundzāles pagasta amatierteātris “Cik Jaudas” Dzintra Medne 29268576 Otrdienas, ceturtdienas

Nozīmīgākie pasākumi

 Deju kolektīvu sadancošanās lielkoncerts

Katru gadu februāra pirmajā nedēļā ceļu uz Grundzāles Kultūras namu mēro tuvāki un tālāki tautisko deju kolektīvi, lai satiktos koncertā “Nāc sildīties putenī!”. Dejas draugi brauc no Rīgas, Skultes, Apes, Jaunannas, Palsmanes, Gulbenes, Ludzas, Cēsīm, Lēdurgas, Blomes, Variņiem, Jelgavas un citām Latvijas vietām.

Amatiermākslas kolektīvu atskaites pasākumi

Katrs kultūras nama kolektīvs ik gadu piedāvā savu atskaites pasākumu – amatierteātris “Cik jaudas!” iestudē jaunu izrādi, deju kolektīva “Rieda” jauniešu un vidējās paaudzes grupa jaunapgūtas dejas demonstrē lielajā sadancošanās koncertā, radošā apvienība “Vienkārši prieks!” ik pavasari sniedz tematiskas koncertprogrammas.
Mūsu kolektīvi bieži tiek aicināti kuplināt citu kultūras iestāžu pasākumus, regulāri piedalās skatēs. Dejotāju augstāko mērķi – piedalīties Vislatvijas Dziesmu un deju svētkos – palīdz īstenot allaž augstie skates rezultāti.

 Erudīcijas turnīrs

Par tradīciju nu jau kļuvis erudīcijas turnīrs “Prāto Grundzālē!”. No janvāra līdz maijam un no septembra līdz decembrim reizi mēnesī kultūras nama lielajā zālē pulcējas ļaudis, kam tuvs prātošanas azarts. Iegūto punktu skaits nav noteicošais, lai turpinātu spēli, to nosaka vēlme pārbaudīt savas zināšanas, uzzināt ko jaunu un būt domubiedru pulkā. Papildus ik gadu tiek rīkota arī viena vasaras spēle.

Smiltenes novada sākumskolu koru sadziedāšanās

Smiltenes BJIC katru gadu maijā rīko sākumskolas koru sadziedāšanās koncertu. Par piemērotāko vietu šim pasākumam atzīta Grundzāles brīvdabas estrāde, un par to mēs – pagasta iedzīvotāji – ļoti lepojamies.

Vasaras sezonas atklāšana brīvdabas estrādē

Jūnija pirmajā sestdienā Grundzāles brīvdabas estrādi iedimdina Grundzāles amatierkolektīvi kopīgā koncertā, kurai seko zaļumballe.

Dzejas dienas

Rudens pusē Grundzāles kultūras namā viesojas radoši ļaudis, kas ikdienā redzamo un neredzamo skatītājiem pauž dzejā un dziesmā. Pie mums ciemojušies Viktors un Elita Tilčiki, Aina Boža, Anta Eņģele, Vita Upeniece, Atvars Sirmais, Dina Bitēna Sirmā, Marika Svīķe, Jānis Žagariņš un citi.

Valsts svētki

Latvijas dzimšanas dienai allaž tiek veltīts īpašs koncerts vai uzvedums, kam seko groziņballe. Šis ir viens no gada apmeklētākajiem sarīkojumiem Grundzāles kultūras namā.

Ziemassvētki

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Grundzālē iesākas ar Adventes koncertu, ko rīko Septītās dienas adventistu Smiltenes draudze. Decembrī īpaši pasākumi tiek organizēti pagasta senioriem un pirmsskolas vecuma bērniem. Lielākais notikums ir pamatskolas skolēnu Ziemassvētku koncerts un balle.

Citas aktivitātes

Veselībai- katru otrdienu lielajā zālē pulcējas ļaudis, kas vēlas savu veselību stiprināt ar jogas palīdzību.
Radošumam – sadarbība ar biedrību “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” projekta ietvaros katru gada nogali tiek organizēts tematisks vakars, kurā aicināti piedalīties ļaudis ar interesantiem vaļaspriekiem, profesijām, īpašu pieredzi. Pēdējos gados tikuši piedāvāti šādi temati: “Padari savu hobiju par darbu, un tev nekad nebūs jāstrādā!”, “Es varu sākt šodien”, “Daba un Visums – mūžam izzināmi”, “Dzīvojam zaļi un veselīgi!”.
Izstādes – Grundzāles kultūras nama mazajā zālē 2-3 reizes gadā tiek organizētas dažādu mākslas žanru izstādes.